Związek alkoholu z poczuciem własnego piękna, kosmiczna nawigacja żuków gnojowych i wpływ opery na myszy po transplantacji serca. To prace, które otrzymały w tym roku Ig Noble, czyli Antynoble. Uroczystość wręczenia tych nagród odbyła się na amerykańskim uniwersytecie Harwarda.

W dziedzinie psychologii Antynobla otrzymali naukowcy, którzy odkryli, że ludzie pijani uważają się za atrakcyjniejszych. Połączona nagroda z biologii i astronomii przypadła międzynarodowemu zespołowi naukowców za odkrycie, że zagubione żuki gnojowe używają Drogi Mlecznej, by odnaleźć właściwy kierunek. W dziedzinie medycyny nagrodzono pracę, której autorzy stwierdzili, że myszy po przeszczepie serca żyły o 27 dni dłużej, jeśli słuchały opery Verdiego La Traviata.

Pokojowego Ig Nobla otrzymał prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka za to, że zakazał klaskania w miejscach publicznych a następnie wsadził do więzienia za złamanie zakazu mężczyznę, który miał tylko jedną rękę.

Ig Noble przyznawane są od 23 lat. Nagrody te można otrzymać za prace naukowe, które wywołują śmiech ale też zmuszają do myślenia. W tym roku po raz pierwszy Ig Noblom towarzysza nagrody pieniężne w wysokości 10 bilionów dolarów Zimbabwe czyli 4 dolary amerykańskie.