Większość Polaków jest przeciwko dopuszczalności uboju rytualnego.

Wskazują na to wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. 65 procent jego uczestników uznało, że prawo nie powinno dopuszczać uboju rytualnego. 21 procent uważa, że ubój tego rodzaju powinien być dopuszczalny, a 14 procent nie miało wyrobionego zdania na ten temat.

Zwolennicy legalizacji uboju rytualnego uzasadniali to przede wszystkim względami ekonomicznymi - 32 procent, prawami mniejszości wyznaniowych - 26 procent, i tym, że taki ubój i tak będzie dokonywany - 12 procent. Przeciwnicy uboju rytualnego argumentowali przede wszystkim, że sprawia on zbyt dużo cierpienia zwierzętom - 87 procent ankietowanych. 7 procent respondentów podkreśliło, że ubój rytualny jest obcy naszej kulturze.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-15 maja na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1101 osób.