Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland wezwał państwa członkowskie do bardziej zdecydowanej walki z dyskryminacją ze względu na orientacje seksualną. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią. Upamiętnia on usunięcie homoseksualizmu z listy chorób psychicznych Światowej Organizacji Zdrowia w maju 1990 roku.

Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej albo tożsamości płciowej stanowią brutalne pogwałcenie praw człowieka - powiedział Sekretarz Generalny Rady Europy. Wyraził zaniepokojenie, iż nadal niektóre państwa członkowskie nie posiadają przepisów, które jednoznacznie zabraniają dyskryminacji z powodu odmiennej orientacji seksualnej. Thorbjorn Jagland zaapelował o jak najszybsze ich wprowadzenie, w celu umożliwienia tej grupie ludzi korzystania z posiadanych praw. Wszystkie istoty ludzkie - jak podkreślił - rodzą się wolne i równe w swej godności i prawach.

Komitet Ministrów przed trzema laty przyjął dokument wskazujący jak skutecznie chronić prawa mniejszości seksualnych. Obecnie Rada Europy sprawdza czy poszczególne kraje zastosowały się do wydanych zaleceń.