Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w Drodze Krzyżowej w Jerozolimie. Uroczysta procesja przeszła ulicami starego miasta, tymi samymi, którymi miał iść Chrystus w drodze na Golgotę. Dzisiaj, w Wielki Piątek Kościół katolicki upamiętnia mękę i śmierć Chrystusa.

Wśród wiernych, którzy w tym roku przyjechali do Jerozolimy, jest wiele grup z Hiszpanii, Filipin, Indii i Sri Lanki. Wszyscy przeszli drogę z Klasztoru Ubiczowania do Bazyliki Bożego Grobu. „Przyjechaliśmy tu specjalnie na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek. Modlimy się za tych, którzy niosą swój krzyż” - podkreśla Alice ze Stanów Zjednoczonych.

„Jestem katolikiem, Palestyńczykiem z Jerozolimy. Dla nas, chrześcijan z Jerozolimy to bardzo ważna uroczystość. Ta Droga Krzyżowa to także przesłanie dla chrześcijan w Europie i na świecie, że my chcemy pokoju i miłości w Ziemi Świętej” - mówi Palestyńczyk Ahmed.

Na ulicach Jerozolimy, zwłaszcza w rejonie starego miasta, porządku pilnują wzmożone siły policji i wojska. Katolicka i protestancka Wielkanoc zbiega się bowiem z obchodzoną przez Żydów Paschą. Dodatkowo jutro Palestyńczycy obchodzą Dzień Ziemi na pamiątkę konfiskaty przez Izrael ziem należących do palestyńskich miejscowości.

W ubiegłych latach w tych dniach dochodziło do gwałtownych protestów i starć Palestyńczyków z siłami bezpieczeństwa Izraela.