Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji i budowę infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej w Radomiu wygrało konsorcjum z Asseco Poland SA jako liderem, które zaproponowało zastosowanie nowoczesnej technologii LTE (Long Term Evolution).

Dzisiaj wiceprezes Asseco Poland, Włodzimierz Serwiński i prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak, podpisali umowę o wartości niemal 6 mln zł brutto – poinformowała firma w komunikacie prasowym.

W ciągu 9 miesięcy konsorcjum zaprojektuje i wybuduje sieć, która da bezpłatny dostęp do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych w Radomiu, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Jedna trzecia tych gospodarstw zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (jego zakup i ubezpieczenie objęte są oddzielnym postępowaniem przetargowym).

Uruchamiając projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” gmina miasta Radomia chce niwelować różnice w dostępie do Internetu i wyrównywać szanse edukacyjne swoich mieszkańców. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. W ten sposób także mniej zamożni mieszkańcy Radomia i osoby niepełnosprawne zyskają dostęp do zasobów i usług internetowych. To podstawowy, ale nie jedyny cel budowy sieci szerokopasmowej w Radomiu.

”Znakomite parametry transferu danych nowoczesnej technologii LTE – w Polsce obecnej zaledwie od roku - pozwalają na świadczenie wielu zaawansowanych usług, np. wysokiej jakości wideokonferencji czy transmisji serwisów telewizyjnych. Radom, będąc de facto operatorem swojej sieci LTE, będzie mógł po zakończeniu programu wykorzystywać ją także do innych celów komunikacyjnych i za jej pomocą budować naprawdę inteligentne miasto na miarę XXI w. Sprawując dwuletni serwis nad wybudowaną infrastrukturą, z ochotą będziemy władze Radomia w takich zamierzeniach wspierać” – powiedział po podpisaniu umowy Włodzimierz Serwiński, wiceprezes Asseco Poland.

Projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Wartość projektu to 10 149 100 złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowych z publicznych środków krajowych wynosi 8 626 735 zł.