Wielka Brytania skazana za ograniczenie wolności religijnych. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że nie można zabronić noszenia w pracy symboli wiary - można jedynie ograniczyć to prawo w szczególnych przypadkach, np. gdy narusza prawa innych.

Jedną ze skarżących w Strasburgu była pielęgniarka Shirley Chaplin, której po 30 latach pracy powiedziano, że ze względów bezpieczeństwa nie może nosić krzyżyka na szyi. Druga skarżąca to stewardessa Nadia Eweida, której linie lotnicze British Airways zabroniły noszenia małego krzyżyka. Skarżące przegrały przed brytyjskimi sądami pracy.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślił, że wolność religii stanowi podstawowy element tożsamości wierzących i jest fundamentem pluralistycznych demokracji. Artykuł 9 Konwencji obejmuje wolność manifestowania przekonań religijnych, w tym również w miejscu pracy. Sędziowie orzekli, że linie lotnicze British Airways dyskryminowały pracownicę z powodu przekonań religijnych. W przypadku skargi pielęgniarki Trybunał uznał argumenty szpitala i nie stwierdził naruszenia Konwencji.