Nie żyje profesor Michał Kulesza - jeden z twórców reformy samorządowej z 1990 i 1998 roku. Miał 64 lata.

W ostatnich latach był doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego. Michał Kulesza był prawnikiem, teoretykiem administracji państwowej i specjalistą z zakresu samorządu terytorialnego.

Profesor Kulesza uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie do spraw samorządu terytorialnego. Był współautorem reform administracyjnych w III RP, jednym z głównych twórców samorządu terytorialnego, w tym współautorem ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Był ekspertem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i doradcą rządu w latach 1991-92. Pracował jako pełnomocnik dwóch rządów, odpowiedzialny za przygotowanie II etapu reformy administracyjnej - podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej w latach 1992-1994 i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-1999.

Współtworzył Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kierując tam Zespołem Studiów i Analiz. Był też między innymi członkiem Kolegium NIK za prezesury Waleriana Pańki oraz członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej profesor Kulesza był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz odznaczony został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.