Politycy PSL za priorytety w 2013 r. uważają walkę z kryzysem gospodarczym i starania o korzystny dla Polski budżet UE na lata 2014-2020. Chcą też zablokować reformę sądów rejonowych i stworzyć klubowy zespół ds. deregulacji.

"2013 będzie rokiem dużych wyzwań. Nasza aktywność musi się skupiać na sprawach gospodarczych i społecznych" - powiedział PAP wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Jego zdaniem istotne zadania stoją zwłaszcza przed dwoma politykami PSL: szefem partii, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

Według Grzeszczaka jednym z priorytetów jest też walka o korzystny dla Polski budżet UE na lata 2014-2020 w związku z tym, że z powodu kryzysu gospodarczego środki na politykę rozwoju obszarów wiejskich mogą być mniejsze. Jak zaznaczył celem PSL będzie utrzymanie obecnego poziomu środków.

"Uważamy, że te pieniądze powodują zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, co nie jest bez znaczenia dla zrównoważonego rozwoju całego kraju" - podkreślił Grzeszczak.

Zapowiedział też, że jednym z celów PSL w 2013 roku będzie uchwalenie ustawy blokującej reformę sądów autorstwa ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina (zgodnie z jego rozporządzeniem od 1 stycznia 2013 r. 79 najmniejszych sądów rejonowych zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów).

Poseł PSL Stanisław Żelichowski powiedział PAP, że przyszły rok upłynie pod znakiem "niepewnej sytuacji gospodarczej." Jego zdaniem z podjęciem działań, które "będą wymagały wydatków budżetowych" należy poczekać do czasu wyliczenie przez ministra finansów, czy wzrost planowany w budżecie będzie realny. "W tej chwili czekamy na realne wyniki zakończenia roku i dopiero wtedy będziemy mogli planować" - zaznaczył.

Z kolei szef sejmowego klubu PSL Jan Bury jako jeden z priorytetów na przyszły rok zapowiedział powołanie w ramach klubu ludowców "Zespołu Sprytnych Regulacji". Jak mówił, zespół będzie się zajmował "kontynuacją pomysłów deregulacyjnych", a także "precyzyjną depilacją prawa tam, gdzie ono jest złe albo niepotrzebne, albo tam, gdzie tworzy niepotrzebne bariery dla rozwoju przedsiębiorców, dla gospodarki".

Już wcześniej, na grudniowej konferencji poświęconej planom PSL na 2013 r. Bury zapowiadał, że "tam gdzie jest zbyt sztywny gorset" ludowcy będą chcieli, "aby zespół proponował rozwiązania legislacyjne, które ułatwią życie przedsiębiorcom, ludziom, obywatelom w Polsce".

Szef klubu ludowców oraz senator tej partii Andżelika Możdżanowska zapowiedzieli ustawy, które w nadchodzącym roku będą złożone przez Stronnictwo. Będzie to m.in. projekt ustawy o wsparciu finansowym gmin o ograniczonych możliwościach rozwojowych ze względu na położenie w granicach obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Według Burego takich gmin jest kilkaset, a ludowcy chcą tym gminom podać pomocną dłoń.

Bury zapowiedział też złożenie projektów nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, Prawa łowieckiego, Prawo budowlanego, ustawy o refundacji leków, o systemie oświaty czy projektu ustawy "dzieci w sieci".