35 proc. badanych przez CBOS jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Donald Tusk; 51 proc. jest niezadowolonych; 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie. W porównaniu z październikiem o 3 punkty proc. wzrósł odsetek zwolenników premiera i o 5 punktów proc. zmalała liczba jego przeciwników.

W listopadzie rząd miał 33 proc. zwolenników, 34 proc. przeciwników; 31 proc. badanych wykazywało obojętność wobec obecnego gabinetu. W stosunku do badania sprzed miesiąca odsetek badanych deklarujących się, jako zwolennicy rządu zwiększył się o 5 punktów proc.; o 8 punktów proc. zmalał odsetek przeciwników gabinetu Donalda Tuska.

O 3 punkty proc. więcej ankietowanych niż przed miesiącem deklarowało obojętność wobec rządu. 2 proc. (bez zmian) respondentów było obojętnych.

W listopadzie 31 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów proc.) dobrze oceniało wyniki działalności rządu; 56 proc. (o 7 punktów proc. mniej) miało złą opinię o pracy gabinetu Tuska. 13 proc. (o 2 punkty proc. więcej) nie miało zdania w tej sprawie.

28 proc. ankietowanych uznało, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (8 punktów więcej niż przed miesiącem); 57 proc. badanych było przeciwnego zdania (spadek o 11 punktów proc.); 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 2 punkty proc.)

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 8-17 listopada na 952-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.