11 grudnia mec. Rafał Rogalski, pełnomocnik kilku rodzin smoleńskich, ma się stawić w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w charakterze obwinionego. Niewykluczone, że dojdzie do konfrontacji z gen. Krzysztofem Parulskim - informuje "Nasz Dziennik".

"Mam zostać przesłuchany w związku ze skargą gen. Parulskiego. Zostałem wezwany w charakterze obwinionego, mam usłyszeć zarzuty, ale nie wiem jakie" - tłumaczy adwokat.

Dopytywany o to mec. Jacek Brydak, rzecznik dyscyplinarny, nie ujawnia treści zarzutów. Postępowanie w ORA w sprawie Rogalskiego prowadzi zastępca rzecznika dyscyplinarnego mec. Katarzyna Węgorek.

Brydak nie wyklucza, że dojdzie do konfrontacji obu stron, czyli Parulskiego z Rogalskim. Mecenas Brydak nie potrafił skonkretyzować, kiedy postępowanie w sprawie Rogalskiego się zakończy. Zależy to od wniosków dowodowych, jakie złożą obie strony.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wszczęła postępowanie dyscyplinarne po skardze, jaką na mec. Rafała Rogalskiego złożył były naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski.

Chodzi o medialne wypowiedzi pełnomocnika rodzin smoleńskich dotyczące działań prokuratora 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku i późniejszych, związanych już z prowadzeniem śledztwa.