Pochodzący z Malty komisarz UE ds. zdrowia John Dalli podał się do dymisji po dochodzeniu biura UE ds. walki z nadużyciami finansowymi; chodziło o próbę wyłudzenia pieniędzy od spółki tytoniowej przez biznesmena z Malty powołującego się na kontakty z Dallim.

Jak poinformowała we wtorek Komisja Europejska, dymisja Dallego wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Obowiązki rezygnującego komisarza przejmie tymczasowo - do chwili powołania nowego komisarza narodowości maltańskiej - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji Marosz Szefczovicz.

Rezygnacja Dallego jest następstwem dochodzenia unijnego biura antykorupcyjnego OLAF, które wszczęło postępowanie w związku ze skargą szwedzkiej firmy tytoniowej Swedish Match z maja bieżącego roku.

Spółka poinformowała, że maltański biznesmen usiłował wykorzystać swoje kontakty z Dallim, by otrzymać korzyści finansowe od firmy w zamian za domniemane możliwości wpłynięcia na przyszłe unijne przepisy dotyczące produktów tytoniowych.

KE zleciła dochodzenie OLAF w sprawie tej skargi w trybie natychmiastowym. Ostateczny raport wysłano do KE 15 października.

Wykazał on, że nie doszło do żadnej transakcji między maltańskim biznesmenem a firmą tytoniową; OLAF nie znalazł też dowodów na bezpośredni udział w sprawie komisarza Dallego, ale zdaniem unijnych śledczych "był on świadomy tych zdarzeń".

Jak głosi komunikat KE, raport OLAF "wykazał niezbicie, że sprawa będąca przedmiotem śledztwa nie wpłynęła na procesy (legislacyjne) ani stanowisko Komisji w kwestiach dotyczących usług", które miały być przedmiotem korupcyjnych zabiegów.

Ostateczna wersja raportu OLAF wraz z rekomendacjami tego biura będzie wysłana do prokuratora generalnego Malty, a o dalszym postępowaniu zdecyduje maltański wymiar sprawiedliwości.

Dalli, który kategorycznie odrzuca stawiane mu zarzuty, złożył rezygnację po otrzymaniu informacji od szefa KE Jose Manuela Barroso o przedstawionym Komisji raporcie, aby - jak głosi komunikat - móc bronić swej reputacji, ale także reputacji Komisji.

W środę w Brukseli dyrektor generalny OLAF Giovanni Kessler ma udzielić wyjaśnień w sprawie dochodzenia związanego z Dallim.

W 1999 r. afera z udziałem unijnego komisarza przyczyniła się do ustąpienia w niesławie całej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jacques'a Santera. Chodziło o francuską premier z lat 1991-92, a potem unijną komisarz ds. badań i nauki (1995-99) Edith Cresson. Oskarżona została o nepotyzm i trwonienie pieniędzy z unijnej kasy.

Sprawę przeciwko pani komisarz wniosła w 2004 roku sama Komisja Europejska, a Trybunał Sprawiedliwości uznał w 2006 r., że Edith Cresson dopuściła się poważnego naruszenia, zatrudniając w 1995 r. w KE na stanowisku eksperta naukowego o bliżej niesprecyzowanych kompetencjach dentystę Rene Berthelota, swojego dobrego znajomego z rodzinnego miasta. W ciągu dwóch i pół roku świetnie płatnej pracy zdołał napisać 24 strony "ekspertyz", m.in. na temat HIV/AIDS