Komisja Europejska skontaktuje się z polskimi władzami, by wyjaśnić doniesienia prasowe o domniemanych nieprawidłowościach w Agencji Rynku Rolnego - powiedział PAP Roger Waite, rzecznik komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa.

Zaznaczył, że "KE przyjmuje podejście +zero tolerancji+ wobec defraudacji i nieprawidłowości". "Gdyby się okazało, że jakiekolwiek fundusze unijne zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób, muszą być one odzyskane, by chronić pieniądze podatników" - stwierdził.

Waite przypomniał, że KE dysponuje instrumentami, by zapewnić zwrot unijnych funduszy rolnych wypłaconych niezgodnie z prawem, "jeśli okaże się, że polskie władze w niewłaściwy sposób zarządzały funduszami i sprawowały kontrolę nad nimi". Do takich instrumentów - wyliczył - należy specjalny unijny system rachunkowości, który pozwala na zwrot pieniędzy w przypadku niewłaściwego zarządzania i kontroli oraz unijne biuro do walki z defraudacją unijnych środków OLAF. "Zostanie uruchomione, jeśli zaistnieją podejrzenia o oszustwa" - powiedział.

Odmówił natomiast odniesienia się do dymisji złożonej przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego. "Nie komentujemy dymisji Sawickiego, nas interesują unijne pieniądze. I dlatego zadaniem KE jest upewnić się, że Polska właściwie zarządza sytuacją" - podkreślił. Zastrzegł też, że jak dotychczas, KE "nie otrzymała żadnych formalnych informacji z agencji płatniczej (Agencji Rozwoju Regionalnego)", a sprawę zna z mediów.

W ujawnionej przez "Puls Biznesu" rozmowie szefa kółek rolniczych Władysława Serafina z byłym prezesem Agencji Rynku Rolnego Władysławem Łukasikiem mowa była m.in. o sytuacji w ARR oraz o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w spółkach rolniczych. Przywołany w niej został również Sawicki m.in. w kontekście sprawy o przekroczenie uprawnień przez dwóch byłych prezesów ARR, w tym Łukasika, przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.

W efekcie ujawnionej rozmowy prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące zeznań Sawickiego.

Pokłosiem sprawy było złożenie przez ministra rolnictwa dymisji. W środę po południu premier poinformował, że dymisja zostanie przyjęta.

Agencja Rynku Rolnego od wstąpienia Polski do UE w 2004 roku jest oficjalnie akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej; do jej podstawowych zadań należy administrowanie w Polsce mechanizmami i instrumentami, w tym finansowymi, Wspólnej Polityki Rolnej UE. ARR m.in. wypłaca unijne dopłaty rolne, administruje systemami kwotowania produkcji rolnej, odpowiada za skup interwencyjny na rynkach oraz prowadzi działalność kontrolną.