Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego oraz ochrony zasobów cyfrowych. Zakończą się one 20 marca.
Konsultacje prowadzone są w oparciu o projekt Konkluzji Rady UE, stanowiący odpowiedź na zalecenie Komisji Europejskiej z 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturalnego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.
Projekt zakłada współpracę państw członkowskich w celu rozwijania działalności Europeany – europejskiej cyfrowej biblioteki, archiwum i muzeum. Rada UE proponuje również współdziałanie firm i instytucji państwowych, oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym.
– Ostateczny kształt konkluzji będzie miał istotne znaczenie dla przyszłości europejskich inicjatyw służących digitalizacji dóbr kultury, wyznaczając podstawowe działania podejmowane w tym zakresie w ciągu kilku najbliższych lat – mówi Maciej Babczyński, rzecznik MKiDN.
Celem digitalizacji jest umożliwienie dostępu do dóbr europejskiej kultury bez wychodzenia z domu. Zasoby Europeany to nie tylko książki, lecz również czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie, pocztówki, nuty, obiekty muzealne i architektoniczne, dokumenty archiwalne oraz filmy i materiały dźwiękowe.
– Na platformie Europeana dostępne są również na przykład zdjęcia lotnicze zabytków czy podglądy z kamer ruchomych, znajdujących się w obiektach kultury.
Korzystanie z Europeany umożliwia dostęp do reprodukcji cyfrowych obiektów z wielu tysięcy bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych z całego kontynentu – mówi Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. cyfrowych.
Zgodnie z zaleceniami Komisji, państwa członkowskie mają podejmować działania zmierzające do cyfryzacji dzieł kultury, a żeby to osiągnąć, powinny współdziałać z podmiotami prywatnymi.
Celem jest, by w 2015 r. w zasobach Europeany znajdowało się 30 milionów obiektów, z których można by korzystać zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, a także wszystkie dzieła będące w domenie publicznej. Do 2025 r. zdigitalizowane miałoby zostać całe dziedzictwo kulturowe Europy.