Główną Nagrodę Wolności Słowa Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaje co roku za "publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję oraz naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka". Nagroda to 20 tys. zł.

Gargas została uhonorowana "za odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy o katastrofie smoleńskiej". Jej reportaż został wyemitowany we wrześniu 2010 r. W październiku "Misja Specjalna" została zdjęta z anteny; jako powód TVP podawała niezadowalające wyniki oglądalności. Gargas jest też autorką filmu "10.04.10", przedstawiającego wyniki dziennikarskiego dochodzenia na temat katastrofy. Obecnie związana jest z "Gazetą Polską".

To "wskazówka dla tych wszystkich, którzy idą pod prąd i co dzień łapią ich chwile zwątpienia"

Odbierając nagrodę, Gargas powiedziała, że jest to "wskazówka dla tych wszystkich, którzy idą pod prąd i co dzień łapią ich chwile zwątpienia". "Ta nagroda jest także wsparciem i to nie tylko dla mnie, wsparciem dla tych wszystkich, którzy co dzień próbują patrzeć władzy na ręce, próbują tropić nadużycia wszelkiej maści i którzy nie mogą liczyć na pomoc, na jaką ja codziennie mogę liczyć" - mówiła.

"Dziennikarski Laur" SDP otrzymał Lech Jęczmyk

W tym roku "Dziennikarski Laur" SDP otrzymał Lech Jęczmyk - publicysta, były redaktor naczelny "Fantastyki", pisarz i tłumacz m.in. Josepha Hellera i Kurta Vonneguta.

Drugi rok z rzędu SDP nie przyznało Hieny Roku. "Nie chcemy wśród wielu złych wybierać gorszego" - powiedział prezes SDP Krzysztof Skowroński. Zapowiedział, że w przyszłym roku Hieny będą prawdopodobnie przyznawane "nawet w cyklu miesięcznym".

Nagrodę Watergate za dziennikarstwo śledcze (15 tys. zł) otrzymał Łukasz Kowalski - autor reportażu "Testament" - "za wytrwałość w poszukiwaniu prawdy i profesjonalizm w jej poszukiwaniu".

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego otrzymał Jerzy Haszczyński

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie (10 tys. zł) otrzymał Jerzy Haszczyński z "Rzeczpospolitej" - autor tryptyku o trzech rewolucjach w północnej Afryce.

Nagrodę za dziennikarstwo ekonomiczne otrzymał Andrzej Tomczak

Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (10 tys. zł) otrzymał Andrzej Tomczak - autor reportażu "Franczyza" i reportażu "List do Anny".

Nagrodę za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury otrzymali ex aequo: Kinga Wołoszyn-Świerk oraz Mariusz Kamiński

Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury (10 tys. zł) otrzymali ex aequo: Kinga Wołoszyn-Świerk - autorka filmu dokumentalnego "Dziewczęta z Auschwitz", wyemitowanego w TVP Wrocław ("za doskonały dokument i świeżość spojrzenia na jedną z największych zbrodni XX wieku") oraz Mariusz Kamiński - autor reportażu "Reportaż o zabijaniu", wyemitowanego w Polskim Radiu Lublin ("za mistrzowski i sumienny dokument o ludzkich dramatach czasu bezprawia utrwalania władzy ludowej").

Kamiński otrzymał też nagrodę im. Stefana Żeromskiego (10 tys. zł) za publikacje o tematyce społecznej. W tym wypadku nagrodzona została audycja radiowa "Lista Zipsera" wyemitowana w Polskim Radiu Lublin - "za brawurowe podjęcie trudnego tematu utrwalenia historii Niemca ratującego w czasie II wojny światowej Polaków i Żydów".

Nagrodę za publikacje o problemach wsi przyznano Czesławie Borowik

Nagrodę im. Józefa Ślisza za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa przyznano Czesławie Borowik - autorce audycji radiowej "Krok po kroku", wyemitowanej w Polskim Radiu Lublin. Borowik została nagrodzona "za udowodnienie, że polska wieś nie jest skazana na porażkę, a sukces wcale nie jest rzadkością".

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców otrzymał tygodnik "Nowy Łowiczanin". Nagrodę przyznano za "pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dobrą informację i służenie pomocą, za więź z czytelnikami i stały rozwój".

Nagrodę za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach otrzymali Bożena Klimus i Jan Zub

Nagrodę im. Jerzego Zieleńskiego (5 tys. zł) za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach otrzymali Bożena Klimus i Jan Zub - autorzy reportażu "A mogło Cię nie być...", wyemitowanego w TVP Katowice. Nagrodę przyznano "za pokazanie wybitnych osiągnięć polskiej medycyny prenatalnej przez pryzmat indywidualnego losu".

Nagrodę za publikacje o problemach ochrony środowiska otrzymali ex aequo: Ewa Szkurłat-Adamska oraz Grzegorz Rudnicki i Adam Sojka

Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego za publikacje o problemach ochrony środowiska otrzymali ex aequo: Ewa Szkurłat-Adamska - autorka radiowej audycji pt. "7 dolin czyli polityka w okolicznościach przyrody", wyemitowanej w Radiu Kraków (Uzasadnienie brzmiało: "za wielostronne przedstawienie konfliktu wokół budowy tras narciarskich na terenach cennych przyrodniczo") oraz Grzegorz Rudnicki i Adam Sojka - autorzy dwóch reportaży telewizyjnych, wyemitowanych w TVP Katowice w marcu i kwietniu br.: "Bomby ekologiczne - zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach" oraz "Bomby ekologiczne - azbest". Rudnickiemu i Sojce nagroda została przyznana "za rzetelną publikację, wskazującą miejsca najwyższego zagrożenia ekologicznego i ich wpływ na zdrowie i życie ludzi na Śląsku".

Do tegorocznej, 19. edycji nagród SDP, które wzorowane są na nagrodzie Pulitzera, zgłoszono 375 publikacji.