W Sejmie nowej kadencji na rozpatrzenie czeka już wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw zagranicznych, a także poselskie projekty ustaw w sprawie m.in. in vitro, podatków i przedszkoli. Do parlamentu trafiła też prezydencka propozycja ustawowa ws. zgromadzeń.

W najbliższych dniach rząd przekaże do Sejmu projekt ustawy budżetowej na 2012 r. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tzw. ustawy okołobudżetowej.

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wyjątki od tej zasady to m.in. obywatelskie projekty ustaw i sprawozdania sejmowych komisji śledczych.

Wśród obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, które czekają na rozpatrzenie jest m.in. projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że o przejściu na emeryturę nie decydowałby wiek, a staż pracy: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Został on przygotowany przez OPZZ i poparty przez SLD.

W Sejmie jest też obywatelski projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, którego głównym celem jest przywrócenie stanu sprzed reformy, czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i obowiązku przedszkolnego dla 5-latków, a także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

Psy na uwięzi do 12 godzin

Kolejny z projektów obywatelskich to projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zakazuje trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry, wykorzystywania zwierząt w cyrku i zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami. Jego inicjatorem jest m.in. Fundacja "Viva! Akcja dla Zwierząt".

Inna z inicjatyw obywatelskich to projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy.

W Sejmie jest też obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA. Zgodnie z projektem państwo jest zobowiązane do zachowania większościowego pakietu akcji Lotosu, a nadzór nad tym spoczywa na Radzie Ministrów.

Według wstępnych planów, na posiedzeniu Sejmu w dniach 14-15 grudnia rozpatrzony ma zostać wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Wniosek autorstwa klubu PiS ma związek z wypowiedzią Sikorskiego w Berlinie. Szef MSZ podczas wystąpienia na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej zaproponował m.in. zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Komisji Europejskiej, ogólnoeuropejską listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, połączenie stanowisk szefa KE i prezydenta UE. Sikorski tłumaczył, że bliższa współpraca w ramach UE ma być odpowiedzią na kryzys.

Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli do odwołania ministra potrzebnych jest 231 posłów.

Płaca minimalna

W Sejmie są też już projekty złożone przez poszczególne kluby parlamentarne. SLD złożył m.in. projekty ustaw: ws. podwyższenia płacy minimalnej, podniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, a także projekt noweli ustawy o oświacie, który zakłada rezygnację z wliczania do średniej oceny z religii.

Wszystkie trzy projekty klub Sojuszu składał już w ubiegłej kadencji, posłowie jednak się nimi nie zajęli.

Z kolei PiS złożył dwa projekty zmian w Regulaminie Sejmu. Pierwszy ma zapewnić więcej praw opozycji parlamentarnej. Drugi dotyczy powołania nowej komisji stałej - m.in. do spraw wydobycia gazu łupkowego. Wśród propozycji PiS jest m.in. likwidacja tzw. sejmowej zamrażarki.

PiS złożył też do marszałka Sejmu projekty ustaw dotyczące spraw podatkowych - pierwszy z nich ma zastąpić dwie dotychczasowe ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych; drugi to zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, a trzeci - przepisy wprowadzające dwie poprzednie.

Ustawa bimbrowa

Do Sejmu trafiły też dwa projekty w sprawie in vitro - jeden autorstwa klubu SLD, drugi Ruchu Palikota. Ruch Palikota zapowiedział też złożenie projektu tzw. ustawy bimbrowej zakładającej, że rolnicy mogliby legalnie sprzedawać własne wyroby alkoholowe jako produkty regionalne.

Dodatkowe pieniądze na przedszkola

Z kolei PSL złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że gminy dostaną dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli. Nowe przepisy miałyby umożliwić od początku 2012 r. wsparcie finansowe gmin w prowadzeniu edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich.

Prezydent zapowiedział zmiany w prawie dotyczące zgromadzeń

Do Sejmu trafił już jeden projekt autorstwa prezydenta Bronisława Komorowskiego. Po wydarzeniach z 11 listopada, kiedy w Warszawie doszło do zamieszek podczas demonstracji narodowców i kontrmanifestacji grup lewicowych, prezydent zapowiedział zmiany w prawie dotyczące zgromadzeń. Projekt Komorowskiego przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach dla osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie.

Klub PiS złożył też w Sejmie projekt uchwały ws. krzyża na sali obrad Sejmu; podkreślono w nim, że Sejm "wyraża sprzeciw wobec zamiarów usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu oraz ma nadzieję, że podobne inicjatywy nie będą podejmowane w przyszłości". Usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu domaga się Ruch Palikota.