Zaufanie do prezydenta Komorowskiego wyraziło w listopadzie 75 proc. ankietowanych. Drugie miejsce w rankingu zaufania do polityków zajmuje premier Donald Tusk, któremu ufa 54 proc. ankietowanych. Kolejne lokaty zajmują wicepremier, szef PSL Waldemar Pawlak z 51 proc. zaufania oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z 49 proc.

45 proc. badanych ma zaufanie do posła SLD Ryszarda Kalisza, a 42 proc. do marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: b. marszałek Sejmu, obecnie szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna (38 proc.) oraz b. polityk PiS, europoseł Zbigniew Ziobro (36 proc.)

35 proc. ankietowanych ma zaufanie do szefa klubu SLD Leszka Millera, 33 proc. do szefa SLD Grzegorza Napieralskiego. Za nimi znaleźli się szef PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Ruchu Palikota Janusz Palikot, którym ufa po 28 proc. ankietowanych.

Według CBOS marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi ufa 26 proc. ankietowanych, ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu 25 proc., ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu również 25 proc. badanych, ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu - 24 proc., ministrowi kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu - 22 proc.

Dalsze miejsca w rankingu zaufania zajmują: poseł PiS Antoni Macierewicz - 21 proc. zaufania, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz - 21 proc., polityk PSL Stanisław Żelichowski - 20 proc., szef ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, europoseł Paweł Kowal - 15 proc., szef klubu PiS Mariusz Błaszczak - 11 proc. i wicemarszałek Sejmu, reprezentująca Ruch Palikota, Wanda Nowicka - 7 proc.

Kaczyński, Palikot, Macierewicz - im Polacy nie ufają

W listopadzie - podobnie jak w poprzednich miesiącach - ranking polityków najczęściej budzących nieufność otwiera Jarosław Kaczyński z 54 proc. Drugie miejsce na tej liście zajmuje Janusz Palikot, któremu nie ufa 46 proc. respondentów. Na trzecim miejscu jest Antoni Macierewicz z 38 proc. nieufności.

Kolejne lokaty zajmują: Zbigniew Ziobro z 34 proc., Leszek Miller - 30 proc., Grzegorz Napieralski - 28 proc., Donald Tusk - 27 proc., Ewa Kopacz - 26 proc., Ryszard Kalisz - 19 proc., Grzegorz Schetyna - 18 proc., Mariusz Błaszczak - 16 proc., Waldemar Pawlak i Radosław Sikorski po 15 proc. Jacek Rostowski - 13 proc., Michał Boni i Paweł Kowal po 11 proc., Bronisław Komorowski i Wanda Nowicka po 9 proc., Bartosz Arłukowicz - 8 proc., Marek Sawicki i Bogdan Borusewicz po 7 proc., Stanisław Żelichowski - 5 proc., Bogdan Zdrojewski - 3 proc.

Z sondażu wynika, że w porównaniu do października, najwięcej stracili: Grzegorz Napieralski, zaufanie do którego spadło w ciągu miesiąca o 12 punktów proc. a nieufność zwiększyła o 6 punktów proc. oraz Janusz Palikot - w listopadzie ufa mu o 8 punktów proc. mniej, a nie ufa o 10 punktów proc. więcej respondentów.

W listopadzie, po dłuższej przerwie, powrócili do rankingu Zbigniew Ziobro i Leszek Miller

CBOS podał, że obecne notowania Ziobry okazały się lepsze od ostatnio rejestrowanych - z grudnia 2010 r. Korzystna zmiana - zaznacza CBOS - wyraża się nie tyle wzrostem zaufania (o 3 punkty proc. więcej w listopadzie 2011 niż w grudniu 2010 r.), ile spadkiem opinii negatywnych - o 8 punktów proc.

Natomiast w przypadku Millera, ostatnie badanie pochodziło z października 2004 r. już po ustąpieniu przez niego z funkcji premiera i głośnych aferach (Rywina i starachowickiej) - wtedy ufało mu 15 proc. badanych a nie ufało 65 proc. Obecnie, po siedmiu latach, trochę częściej polityk ten budzi wśród Polaków zaufanie (35 proc.) niż nieufność (30 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-13 listopada na liczącej 969 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.