Klub PiS zgłosił do Trybunału Stanu kandydatury: b. wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego oraz b. posła Karola Karskiego - poinformowała PAP Kancelaria Sejmu. Kandydatura Karskiego była już raz zgłoszona i nie uzyskała wymaganej większości głosów.

W czwartkowym głosowaniu posłowie wybrali jednego zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu i 15 jego członków. Poparcie zyskały wszystkie kandydatury zaproponowane przez kluby PO, Ruch Palikota, PSL, SLD i Solidarną Polskę. Każda kandydatura głosowana była osobno.

Wymaganej bezwzględnej większości nie uzyskali dwaj spośród pięciu kandydatów zgłoszonych przez PiS - Karski i b. senator Zbigniew Cichoń

Sejm wybiera skład Trybunału Stanu na pierwszym posiedzeniu. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent, premier oraz ministrowie, prezes NBP, prezes NIK oraz członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.