Według informacji PAP ze źródeł zbliżonych do prezydenta i PO, zarówno zaprzysiężenie rządu przez głowę państwa, wystąpienie szefa rządu w Sejmie i głosowanie nad wotum zaufania planowane są na jeden dzień - przyszły piątek.

Informatorzy PAP zastrzegają jednak, że niewykluczone są zmiany w tym planie. Cztery lata temu np. także w piątek Tusk wygłaszał swoje expose, ale z powodu wielogodzinnej debaty głosowanie nad wotum zostało przesunięte na sobotę.

Premier przyśpieszył prace nad tworzeniem przyszłego gabinetu. O swoich planach rozmawiał w środę w Belwederze na śniadaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim.

Według wspólnego komunikatu po spotkaniu prezydenckiego biura prasowego i CIR Tusk poinformował Komorowskiego, że jego intencją jest, aby proces tworzenia nowego rządu zakończył się w piątek, 18 listopada 2011 r.

Jak poinformowano, prezydent otrzymał od premiera informację, że przedstawiony kalendarz ustalony został z marszałek Sejmu Ewą Kopacz i wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.

Rzecznik rządu Paweł Graś poinformował w środę na Twitterze: "Zakończenie formowania rządu 18.11. Intencją premiera jest, by tego dnia zostało wygłoszone expose i odbyło się głosowanie nad wotum zaufania".

17 listopada wznowione zostanie inauguracyjne posiedzenie Sejmu, rozpoczęte we wtorek 8 listopada. Wówczas posłowie mają wybrać sekretarzy Sejmu, członków Trybunału Stanu oraz skład sejmowych komisji. Nie wiadomo na razie, czy expose premiera zostanie wygłoszone na zwołanym kolejnym posiedzeniu, czy będzie to kontynuacja pierwszego, które będzie przedłużone.

Kwestie powoływania rządu reguluje art. 154 konstytucji. Mówi on o tym, że prezydent powołuje premiera i rząd w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego rządu.

Premier w ciągu 14 dni od dnia powołania przez prezydenta przedstawia Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Rząd stworzy stara-nowa koalicja PO z PSL - oba ugrupowania zatwierdziły już jej powstanie. Graś poinformował w czwartek na Twitterze, że Tusk i Pawlak omówili zasady działania koalicji i zostanie utrzymany dotychczasowy podział resortów między PO i PSL. Ludowcy w poprzedniej kadencji odpowiadali za ministerstwa: pracy i polityki społecznej, gospodarki oraz rolnictwa.

Pawlak potwierdził, że PSL utrzyma w nowym rządzie resorty pracy, gospodarki i rolnictwa. Kandydatem PSL na ministra pracy i polityki społecznej nie będzie jednak dotychczasowa szefowa resortu Jolanta Fedak, ale młody polityk Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nadal nie wiadomo, czy i jaka funkcja w rządzie przypadnie wiceszefowi PO b. marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie. "Sprawa jest otwarta, nie ma żadnych decyzji, będą kolejne rozmowy z premierem" - powiedział w czwartek Schetyna, pytany, czy premier zaproponował mu stanowisko w rządzie, czy w Sejmie. "Jestem do dyspozycji" - zadeklarował.

Także premier unika jasnej odpowiedzi na pytanie, czy Schetyna wejdzie do rządu. "Sejm czy rząd?" - pytali we wtorek o Schetynę dziennikarze. "Sejm i... Grzegorz Schetyna jest pierwszym wiceprzewodniczącym PO i to się nie zmienia" - mówił.

Swoje resorty mają zachować ministrowie: finansów Jacek Rostowski, spraw zagranicznych Radosław Sikorski i rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Z pracą w rządzie ma pożegnać się minister edukacji Katarzyna Hall. Swoje funkcje przestali już pełnić minister zdrowia Ewa Kopacz, która została marszałkiem Sejmu i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, którego wybrano na wicemarszałka.

Według informacji PAP z otoczenia prezydenta funkcję ministra obrony na zachować Tomasz Siemoniak. PSL powołało w środę zespół, który będzie negocjował z PO umowę koalicyjną. Po wynegocjowaniu umowy koalicyjnej odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej PSL, która zatwierdzi porozumienie.

Zgodnie z terminami przewidzianymi w konstytucji nowy gabinet musi zostać powołany do 22 listopada, a najpóźniej do 6 grudnia powinien uzyskać wotum zaufania w Sejmie.