Mniejszość niemiecka wysłała do Jarosława Kaczyńskiego list w sprawie jego wypowiedzi o "polskich Ślązakach". Liderzy mniejszości uważają, że może ona naruszać prawa części obywateli Polski i proszą o "jasne odniesienie się do kwestii praw mniejszości narodowych".

Sprawa dotyczy wypowiedzi Kaczyńskiego podczas jego wizyty na Śląsku. Prezes PiS powiedział wówczas, że "Śląsk to także nasza marka, musimy ją odbudować i uczynić polskim atutem. Ślązak, polski Ślązak, zasługuje na więcej".

"Interpretując tą wypowiedź możemy dojść do wniosku, iż +niemiecki Ślązak nie zasługuje na więcej+. Czy to odpowiada prawom konstytucyjnym mówiącym o tym, iż wszyscy obywatele Polski bez względu na narodowość są równi? Czy jest to zgodne z międzynarodowymi konwencjami i ustawą o mniejszościach? Wreszcie, jaki z tej wypowiedzi wyłania się pana stosunek do samego Śląska i Ślązaków" - czytamy w przesłanym PAP liście otwartym.

W dokumencie przewodniczący niemieckich związków i stowarzyszeń - Bernard Gaida i Norbert Rasch zaznaczyli, że Śląsk przez wieki charakteryzował się wielokulturowością, wielojęzycznością i wielonarodowością i wydał wielkich twórców nauki i kultury ważnych zarówno dla spuścizny kulturowej Polski, jak i Niemiec.

"Ślązakami byli zarówno Jan Cybis, jak i Joseph von Eichendorff. Śląsk jest zarówno częścią polskiej, jak i niemieckiej kultury, która przez wieki była tu obecna i obecna jest dzisiaj poprzez najliczniejszą w kraju mniejszość niemiecką. Swoją wypowiedzią próbuje pan zubożyć pojęcie Śląska, ale także dotyka ludzi go zamieszkujących" - napisali Gaida i Rasch.

Liderzy mniejszości podkreślili, że żadna kampania nie zwalnia od respektowania praw człowieka, których podstawową wartością jest zasada równości, a biorąc pod uwagę fakt, że wypowiedź Kaczyńskiego "po raz kolejny wydaje się naruszać prawa części obywateli Polski", nie traktują jej jedynie w kategoriach kampanii wyborczej.

Gaida i Rasch zaapelowali do Kaczyńskiego o jasne odniesienie się do kwestii praw mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. "Czy w pana opinii tylko obywatele polskiej narodowości zasługują na więcej? A co z polskimi obywatelami innych narodowości, którzy na co dzień pracują na rzecz rozwoju Polski płacąc w tym kraju podatki. Jaka jest ich rola w pana opinii? Czy dostrzega pan w Polsce miejsce dla ich kultury i języka?" - pytają liderzy mniejszości.