PKW chce wyjaśnień od czterech komitetów wyborczych związanych z inicjatywą prezydentów miast Obywatele do Senatu ws. ich stron internetowych. Według Komisji, treści znajdujące się na stronach są sprzeczne ze sposobem prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.

Zamieszanie wokół stron internetowych to kolejne kłopoty inicjatywy Obywatele do Senatu, zapoczątkowanej przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Wcześniej PKW nie pozwoliła zarejestrować kilkudziesięciu komitetów wyborczych pod wspólnym szyldem, a okręgowe komisje wyborcze w Warszawie zakwestionowały podpisy poparcia pod rejestracją kandydatów OdS Anny Kalaty i Marka Króla.

W pismach, do których w środę dotarła PAP, PKW podkreśla, że treści zamieszczone na stronach internetowych komitetów: Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu, KWW Rafała Dutkiewicza, KWW Jacka Janiszewskiego oraz KWW Władysława Komarnickiego, jednoznacznie wskazują, że komitety te prowadzą agitację na rzecz kandydatów startujących nie z własnych komitetów.

Zdaniem PKW świadczą o tym zamieszczone na stronach komitetów m.in. symbole graficzne KWW Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu oraz odnośniki, a także zakładka "Kandydaci" na stronie komitetu OdS, gdzie prezentowane są dane osób startujących w wyborach także spoza komitetu OdS.

W ocenie Komisji, działania takie naruszają Kodeks wyborczy, zgodnie z którym "komitety wyborcze prowadzą na zasadzie wyłączności kampanię wyborcza na rzecz kandydatów". Oznacza to, że komitety wyborcze nie mogą wspierać kandydatów z innych komitetów.

Według PKW naruszone zostały również zasady finansowania kampanii wyborczej, zgodnie z którymi komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na sfinansowanie kampanii wyborczej na rzecz kandydatów zgłoszonych przez ten komitet.

W pismach do komitetów wyborczych PKW zwróciła się z prośbą o "dostosowanie sposobu prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do wymogów ustawowych" i oczekuje "wyjaśnień w tej sprawie".

Według informacji PAP, pełnomocnicy czterech komitetów wyborczych związanych z inicjatywą Obywatele do Senatu jeszcze w środę złożą do PKW wyjaśnienia w tej sprawie. Także strony wszystkich czterech komitetów zostaną niezwłocznie zmodyfikowane.

Jak powiedział anonimowo PAP pełnomocnik jednego z komitetów, wszyscy kandydaci startujący z tych komitetów utożsamiają się z ideą inicjatywy Obywatele do Senatu. Dodał, że w wielu wypowiedziach medialnych zarówno sami kandydaci, jak i m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz mówili, że kandydaci OdS wystartują w jesiennych wyborach z kilku komitetów.

Pełnomocnik przypomniał także, że pierwotnie pomysł polegał na tym, że w każdym z okręgów, w którym samorządowcy chcieli mieć kandydata, miał zostać utworzony osobny komitet. "W nazwie miał zawierać nazwisko prezydenta popierającego kandydata i szyld Obywateli do Senatu. Czyli np. we Wrocławiu byłby to komitet: +Rafał Dutkiewicz. Obywatele do Senatu+. Na to jednak PKW się nie zgodziła" - tłumaczył.

Unia Prezydentów Miast - Obywatele do Senatu to inicjatywa zawiązana m.in. przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz prezydenta Lublina Roberta Raczyńskiego. W inicjatywie uczestniczy łącznie 26 prezydentów miast, m.in. prezydenci Gdyni, Gliwic, Tychów, Zabrza, Ełku, Kielc.

Z poparciem Obywateli do Senatu wystartują m.in. senatorowie Tomasz Misiak i Paweł Klimowicz, szef BCC Marek Goliszewski, politolog Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, działacz Solidarności, obecny poseł Bogdan Lis, obecny poseł Marian Filar, szef "Wspólnoty Polskiej" Longin Komołowski oraz b. wiceminister finansów Stanisław Gomułka.