"Cieszę się, że priorytety polskiej prezydencji są w dużej mierze kontynuacją dzieła Węgrów, a jednocześnie cieszą się pełnym poparciem Grupy Wyszehradzkiej" - oznajmił szef polskiego rządu po spotkaniu z premierami Słowacji i Węgier, Ivetą Radiczovą i Viktorem Orbanem oraz pierwszym wicepremierem i szefem dyplomacji Czech Karelem Schwarzenbergiem.

Ze względu na strajk pracowników transportu czeski premier Petr Neczas zrezygnował z przyjazdu do Bratysławy.

Zdaniem Tuska, udana prezydencja Węgier w pierwszej połowie bieżącego roku to powód do satysfakcji dla całej Grupy Wyszehradzkiej. "To był trudny czas dla Unii Europejskiej" - powiedział premier, wskazując na kryzys finansowy oraz konflikty w Afryce Północnej. "Tak jak potrafiliśmy, wspieraliśmy się nawzajem" - dodał.

Tusk wyraził opinię, że Grupa Wyszehradzka stała się "silnikiem UE". "Nigdzie w Europie nie ma tyle energii europejskiej i determinacji, jak w obrębie naszych państw" - powiedział. Zdaniem szefa rządu stało się tak dlatego, że "Czesi, Słowacy, Węgrzy i Polacy rozumieją jak mało kto potrzebę solidarności, a ta wartość sprawdza się szczególnie w czasach kryzysu".

"Dzisiaj państwa Grupy Wyszehradzkiej są jednym z fundamentów integracji europejskiej"

"Dzisiaj państwa Grupy Wyszehradzkiej są jednym z fundamentów integracji europejskiej" - powiedział Tusk.

Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej zdecydowali też w czwartek o utworzeniu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nowego programu przeznaczonego dla państw Partnerstwa Wschodniego - brzmi komunikat szefów rządów Grupy wydany po szczycie.

Jak napisano w oświadczeniu, program ten będzie budowany stopniowo, poczynając od projektów w następujących obszarach: proces demokratyzacji i transformacji, współpraca regionalna i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki powstał 10 lat temu i obecnie wynosi 5 mln euro rocznie. Na program związany z obejmującym kraje poradzieckie Partnerstwem Wschodnim każde z czterech państw członkowskich Grupy ma przeznaczyć 250 tys. euro.

Grupę Wyszehradzką tworzą Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Współpraca w ramach Grupy nie ma charakteru instytucjonalnego i opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych poziomach politycznych, w tym głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.