Uniwersytet Jagielloński może zostać pierwszą uczelnią w Polsce zarządzaną przez rektora-menedżera wyłonionego w konkursie - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł zaproponował, by w statucie krakowskiej uczelni zapisać możliwość wyboru rektora, prorektorów i dziekanów wydziałów w drodze otwartych konkursów, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, która od nowego roku akademickiego wchodzi w życie. Wynika z niej, że uczelnia w statucie ma zapisać sposób wyłaniania rektora. Może on być powołany - tak jak obecnie - w drodze wyborów albo wybrany w konkursie - co jest nowością. Do tej pory na UJ, jak i na innych uczelniach, rektora wybierali przedstawiciele pracowników i studentów sami wyłonieni w wyborach.

W ślad za tą prestiżową uczelnią prawdopodobnie pójdą też inne szkoły wyższe - czytamy w gazecie.