Podczas rozpoczętego we wtorek po godz. 11 posiedzenia rząd zajmie się m.in. projektem ustawy likwidującej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla osób fizycznych oraz projektem zakładającym, że tzw. okienka kasowe będą poddane kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Ministrowie omówią ponadto projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który wprowadza ograniczenie możliwości zakupu leków zawierających pseudoefedrynę, czyli niektórych leków na katar.

Projekt zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zakłada, że 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niepłacące podatku VAT.

Według projektu firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Ministrowie przyjęli założenia do tego projektu w połowie lutego.

Po zmianach osoba fizyczna będzie mogła na wszystkich dokumentach zamieszczać numer PESEL, po którym zostanie zidentyfikowana przez administrację podatkową. Oznacza to odejście od kilku identyfikatorów podatkowych, z których jednym jest identyfikator NIP.

Kolejny punkt posiedzenia rządu - projekt ustawy o usługach płatniczych

Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników.

Biuro prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informowało PAP w lutym, że po zmianach dotyczących NIP nie będzie obowiązku podawania tego numeru na zwolnieniach lekarskich.

Kolejny punkt posiedzenia rządu - projekt ustawy o usługach płatniczych mówi o tym, że biura usług płatniczych (tzw. okienka kasowe) będą poddane kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt przygotował resort finansów; jego celem jest uregulowanie tego rynku.

Projekt stanowi wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Nowe przepisy wprowadzą zamknięty katalog dostawców usług płatniczych, w którym znajdą się takie podmioty jak m.in. banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych, które zostaną poddane nadzorowi KNF.

Biura będą mogły jednak świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (jedynie przekazy pieniężne, w tym wpłaty na rachunki) i na ograniczoną skalę - ich obroty nie będą mogły przekroczyć równowartości 500 tys. euro miesięcznie.

W ocenie MZ trudno jest określić faktyczną skalę zjawiska używania leków zawierających pseudoefedrynę lub jej sole w celu odurzania się

Autorzy projektu liczą, że nowe regulacje zwiększą obrót bezgotówkowy m.in. dzięki szerokiemu dostępowi do informacji na temat usług płatniczych oraz jednolitym zasadom dotyczącym ich wykonywania na terenie europejskiego rynku.

Obecnie świadczenie usług płatniczych ma charakter tzw. wolnej działalności gospodarczej, a po wprowadzeniu w życie ustawy będzie miało charakter działalności regulowanej i poddanej nadzorowi odpowiednich instytucji, w tym przede wszystkim KNF.

Z badań przedstawionych w ub.r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że w tzw. okienkach kasowych rachunki m.in. za gaz i energię opłaca 21 proc. Polaków, z czego 8 proc. płaci je w supermarketach.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadzającym ograniczenie możliwości zakupu leków zawierających pseudoefedrynę, czyli niektórych medykamentów na katar.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zaproponowana zmiana nie będzie przeszkodą dla pacjentów kupujących je w celu leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. Ma natomiast przeciwdziałać zakupom w ilościach hurtowych do pozamedycznego wykorzystania pseudoefedryny jako substancji psychoaktywnej, czyli do odurzania się.

W ocenie MZ trudno jest określić faktyczną skalę zjawiska używania leków zawierających pseudoefedrynę lub jej sole w celu odurzania się. Jednym ze źródeł jest badanie zrealizowane w 2008 r. na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzone na reprezentatywnej próbie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Według niego do przyjmowania leków przeciwkaszlowych - w celu odurzania się - przyznało się ok. 3 proc. respondentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy - ok. 2 proc., a w ciągu ostatnich 30 dni - ok. 1 proc.

Ministrowie zajmą się też we wtorek projektem zmian w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych.