Inicjatywę ustawodawczą mającą na celu odebranie Radiu Maryja statusu nadawcy społecznego ma zgłosić partia Polska Jest Najważniejsza - czytamy w "Naszym Dzienniku".

Gazeta nawiązuje do internetowej notatki posła PJN Jana Filipa Libickiego, zapowiadającej zgłoszenie w najbliższym czasie do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która zobowiąże nadawców społecznych do tego, że "gdy zabierają głos w sprawach politycznych - mają to czynić na tych samych zasadach, co nadawcy publiczni". Poseł Libicki zaangażowanie tej rozgłośni w wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej kwalifikuje jako "antyprzykład realizacji katolickiej misji".

"Nasz Dziennik" przytacza głosy posłów i dziennikarzy, protestujących przeciw tym argumentom tłumacząc m.in., że obowiązkiem Radia Maryja jest zabieranie głosu w sprawach publicznych.