CBA w 2010 r. prowadziło 586 spraw i wszczęło 162 postępowania przygotowawcze. Zarzuty postawiono 1625 osobom, biuro wykryło też szkody w mieniu Skarbu Państwa w wysokości blisko 600 mln zł - wynika z corocznego sprawozdania z działalności służby.

Wśród śledztw prowadzonych przez CBA w 2010 r. w dokumencie wymieniono m.in.: postępowanie dot. nieprawidłowości w działaniach Komisji Majątkowej, ustawianie przetargów prowadzonych przez jednostki podległe MON, wyłudzanie środków z funduszy unijnych zarządzanych przez łódzki oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, korupcję w Państwowej Straży Pożarnej (chodzi o sprawę, w której o przyjęcie łapówki od przedsiębiorcy podejrzany był m.in. lubelski komendant wojewódzki; po przedstawieniu zarzutów został zawieszony w czynnościach), korupcję wyborczą w Wałbrzychu i Chełmie oraz nieprawidłowości w związku z budową tzw. Orlików.

W raporcie znalazły się też informacje dotyczące śledztwa w sprawie korupcji w służbie zdrowia. Zakończyło się ono - jak wynika z dokumentu - skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec sześciu lekarzy i psychologów, w tym ordynatorów szpitali w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie.

Jak wynika z dokumentu, w 2010 r. biuro prowadziło 374 śledztwa, 162 z nich zostały wszczęte właśnie w minionym roku. Większość spraw dotyczyła korupcji - najczęściej działalności terenowej administracji rządowej oraz sektora gospodarczego.

W ub. r. agenci biura przeprowadzili blisko 600 analiz przedkontrolnych i 97 kontroli (25 wszczęto w 2010 r.). Najwięcej spośród nich dotyczyło zamówień publicznych, rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym oraz gospodarowania środkami publicznymi. W efekcie tych działań - jak zaznaczyli autorzy sprawozdania - biuro ujawniło szkody w mieniu Skarbu Państwa przekraczające 586 mln zł.

Do zadań CBA - jak przypomniano w sprawozdaniu - należało też w 2010 r. monitorowanie zamówień publicznych, procesów prywatyzacyjnych, oraz programów rządowych takich jak np. "Radosna Szkoła" czy "Moje Boisko Orlik 2012". Biuro analizowało także różnego rodzaju sygnały m.in. od obywateli - w tym 3 tys. zgłoszeń na bezpłatną infolinię uruchomioną w grudniu ubiegłego roku.

W raporcie odniesiono się również do działań prewencyjnych prowadzonych przez biuro. Jako przykłady podano włączenie się CBA w prace nad rządowym planem przeciwdziałania korupcji oraz rządowym planem zwalczania przestępczości zorganizowanej a także przygotowanie "Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników".

Z corocznej informacji wynika też, że 31 grudnia 2010 r. w CBA zatrudnionych było 797 funkcjonariuszy i 62 pracowników cywilnych. W 2010 r. do służby przyjęto 44 funkcjonariuszy i 11 pracowników, ze służby odeszło 75 funkcjonariuszy.

"Staramy się jako CBA wspierać państwo we wszystkich dziedzinach, w których mogą występować potencjalne zagrożenia" - powiedział dziennikarzom szef biura Paweł Wojtunik, odnosząc się do sprawozdania. Jako przykład podał współpracę z Ministerstwem Zdrowia przy opracowywaniu nowego prawa farmaceutycznego.

Dodał, że biuro będzie też m.in. monitorowało rozdzielanie funduszy unijnych. "Również w tej dziedzinie mamy pewien pomysł, jak wspomagać państwo i stanowić jako CBA dodatkowy filtr uniemożliwiający działalność przestępczą" - podkreślił.