Grobelny był czasie czwartkowych obrad XXXII Zgromadzenia Ogólnego ZMP jedynym kandydatem na prezesa Związku. Został wybrany po raz trzeci.

Po wyborze Grobelny powiedział PAP, że najpilniejszą rzeczą dla związku będzie rozmowa z rządem o ograniczaniu deficytu finansów publicznych tak, aby działania te nie ograniczały możliwości inwestycyjnych miast, a także potrzeba wprowadzenia ustaw o planowaniu przestrzennym czy rewitalizacyjnej miast.

"Tych spraw mimo wcześniejszej woli i deklaracji nie udało się załatwić w tej kadencji parlamentu, teraz musimy to zrobić" - powiedział Grobelny.

Ryszard Grobelny jest prezydentem Poznania od 1998 r.

Ryszard Grobelny jest prezydentem Poznania od 1998 roku. W latach 1990-2002 był radnym miasta Poznania, w pierwszej kadencji z listy Komitetów Obywatelskich, potem z Samorządnej Wielkopolski i Unii Wolności.

Przed sądem w Poznaniu toczy się sprawa dot. nieprawidłowości przy sprzedaży gruntu firmie Grażyny Kulczyk. W 2008 roku sąd skazał Grobelnego na rok i cztery miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata w związku ze sprawą nieprawidłowości przy tej sprzedaży. Wyrok uchylił sąd apelacyjny, sprawa jest badana przez sąd po raz drugi.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku. Zajmuje się m.in.: wsparciem eksperckim dla miast, przygotowywaniem ekspertyz prawnych dla samorządów, badaniami ankietowymi i monitoringiem usług publicznych. Obecnie do Związku należy 301 miast. Mieszka w nich prawie 75 proc. miejskiej ludności kraju.