Opinie mieszkańców Kielc na temat organizacji ruchu w śródmieściu po jego rewitalizacji, zamierzają uwzględnić włodarze miasta. Miejski Zarząd Dróg do 11 marca czeka na sugestie w tej sprawie.

Śródmieście Kielc rewitalizowane jest od kilku lat i wiąże się to z ograniczeniami w ruchu kołowym. Wzbudza to wiele emocji, m.in. przeciwko ograniczeniom występowali właściciele sklepów w centrum. Kielczan czekają kolejne zmiany - w połowie roku zakończy się rewitalizacja Rynku, na którym było rondo, a teraz będzie plac. Wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje.

Fachowcy mają swoją koncepcję organizacji ruchu

Według dyrektora zarządu dróg Piotra Wójcika, fachowcy mają swoją koncepcję, ale mogą się pojawić się ciekawe rozwiązania od mieszkańców. Opracowanie ma być wynikiem kompromisu.

Dyrektor zaznaczył na środowej konferencji prasowej, że nie zmieni się ograniczenie w ruchu po deptaku - ulicy Sienkiewicza, a także po prostopadłej do niej ulicy Paderewskiego. Po deptaku nadal nie będą mogli jeździć rowerzyści, m.in. dlatego, że sprzeciwiają się temu policjanci. Co do Rynku, ruch ma być tam "maksymalnie uspokojony".

Zarząd czeka m.in. na propozycje przebiegu komunikacji zbiorowej do Rynku oraz skomunikowania parkingu na placu Wolności. Kielczanie mogą przesłać swoje sugestie do urzędu mailem, faxem lub pocztą. Mogą wyrazić je w formie opisowej lub zaznaczyć na mapie śródmieścia, którą jest do pobrania na stronie internetowej zarządu dróg.