Tylko w ubiegłym roku inspektorzy NIK zwrócili uwagę na 6 tysięcy źle działających mechanizmów państwowych. Wnioski pokontrolne dotyczyły najróżniejszych dziedzin i instytucji państwowych.

Przykładowo: W jednym z kontrolowanych ośrodków wychowawczych wychowankowie w nocy pozostawali bez opieki; W oddziale agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa zobowiązano pracowników do terminowego załatwiania skarg i wniosków. Do wielu ośrodków pomocy społecznej NIK skierowała wniosek o zintensyfikowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Jeden z urzędów pracy został zobowiązany do przyznawania bezrobotnym dotacji z uwzględnieniem kolejności napływania wniosków oraz do ich oceny w zgodzie z regulaminem urzędu.

- NIK nie tylko wskazuje źle działające mechanizmy w badanych obszarach, ale ma też prawo i możliwość nakazania ich usunięcia – mówi gazecieprawnej.pl Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK.

Jeśli inspektorzy dostrzegą nieprawidłowości, wskazują na konieczność ich naprawy w tzw. wnioskach pokontrolnych. Skontrolowani przez Izbę zobowiązani są do informowania NIK o stanie ich realizacji. Blisko połowa wniosków Izby z 2010 r. już została zrealizowana. Kolejnych 1,6 tys. jest w trakcie wdrażania.

Reklama

Pewne nieprawidłowości można naprawić bardzo szybko. Naprawa innych wymaga czasu. Zdając sobie z tego sprawę, NIK stale monitoruje postęp prac. Najwyższa Izba Kontroli może bowiem także skontrolować sposób wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. W tym celu przeprowadza kontrolę sprawdzającą. W 2010 r. takich audytów odbyło się blisko 50.