MSWiA zwróciło się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności Unii Europejskie. W tej sprawie złożyło w piątek wniosek do Komisji Europejskiej - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zniszczenia oszacowano na 2,9 mld euro.

"Wysokość strat, jakie zostały poniesione wskutek powodzi na 8 lipca br. wyniosła ponad 2,9 mld euro. Wartość ta przekroczyła 0,6 proc. PKB za 2009 r., co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej" - czytamy w komunikacie przesłanym przez MSWiA. Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez KE na podstawie informacji udzielonych przez państwo członkowskie.

Jak przekazał resort, pieniądze unijne pozwolą na pokrycie kosztów napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie. Pieniądze umożliwią także prowadzenie prac porządkowych na obszarach dotkniętych powodzią.

266 tys. osób poszkodowanych, 31 tys. ewakuowanych

"W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu br. poszkodowanych zostało ok. 266 tys. osób, a ok. 31 tys. zostało ewakuowanych. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1 300 przedsiębiorstw. Łącznie w wyniku tegorocznych powodzi zostało uszkodzonych ok. 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych" - napisano w komunikacie.

Do remontu 1160 km dróg, 59 mostów

Według MSWiA, konieczne będzie wyremontowanie 1160 km dróg krajowych, 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk. Odbudowy wymaga ok. 400 km odcinków linii kolejowych, w tym 82,5 km tych linii zostało całkowicie zamkniętych dla ruchu, a na odcinkach o łącznej długości 321 km wprowadzono ograniczenia prędkości. Potrzebna jest modernizacja lub całkowita odbudowa 1300 km wałów przeciwpowodziowych.

Zalanych 18 tys. budynków i 600 tys. hektarów upraw

Z danych resortu wynika, że ponad 680 tys. hektarów ziemi zostało zalanych, w tym 18 tys. budynków. Powódź poczyniła straty w ponad 800 szkołach i 160 przedszkolach.

Jak podało MSWiA, dotacja pozwoli również na sfinansowanie działań służb ratowniczych pracujących na terenach powodziowych, a także na prowadzenie prac związanych z ochroną obiektów wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego. Ze środków funduszu nie są finansowane szkody powstałe w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.

Województwami, które zostały najbardziej poszkodowane przez tegoroczne powodzie są między innymi: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie oraz lubelskie.