Najważniejsza zmiana, świadcząca o zaostrzeniu linii wobec zjawiska pedofilii w Kościele, to przedłużenie z 10 do 20 lat okresu, jaki musi minąć od osiągnięcia pełnoletniości przez ofiarę wykorzystywania seksualnego, po którym przestępstwo może zostać uznane za przedawnione. Poza tym wykorzystywanie seksualne osób psychicznie upośledzonych zrównano z pedofilią.

W dokumencie watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary zostało również wprowadzone przestępstwo pornografii dziecięcej.

Wbrew wcześniejszym spekulacjom mediów dokument nie wspomina o współpracy ze świeckim wymiarem sprawiedliwości. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi wyjaśnił to tym, że normy dotyczą wyłącznie prawa kanonicznego. Przypomniał jednocześnie, że już wcześniej Watykan zalecił zgłaszanie przypadków pedofilii w Kościele i należących do niego instytucjach cywilnym organom ścigania.

W szczególnie ciężkich przypadkach przewiduje się, że sprawca może zostać ukarany natychmiast, czyli jeszcze przed procesem przed trybunałem kościelnym.

Za ciężkie przestępstwo wobec wiary uznano w dokumencie wyświęcanie kobiet.

Obecnie Kongregacja Nauki Wiary przygotowuje dalsze szczegółowe wskazówki dla biskupów, tak aby wytyczne postępowania były, jak wyjaśnił ksiądz Lombardi, "coraz bardziej rygorystyczne, konsekwentne i skuteczne".


W najcięższych przypadkach Kongregacja Nauki Wiary "ma prawo" sądzić także kardynałów - napisano w dokumencie.