W najbliższych dniach pogoda poprawi się, chociaż nadal spodziewane są opady deszczu, a lokalnie burze - podał w środę w południe IMiGW.
Reklama

Poziom opadów w najbliższych dniach powinien kształtować się na poziomie 5-15 mm na całym obszarze kraju. W czwartek i piątek spodziewane są burze; opady będą zatem większe - na poziomie 30-50 mm. IMiGW zwraca jednak uwagę, że są to opady punktowe, które nie występują na całym obszarze kraju.

Obecnie - według IMiGW - stan wody na Wiśle układa się w strefie wody wysokiej, a stan wody na Odrze - w strefie wody średniej i wysokiej. Najwyższy stan wody jest na Wiśle w Zawichoście - jest to 868 cm, o 248 cm powyżej stanu alarmowego. W czwartek może sięgnąć 890 cm.

Najgorsza sytuacja w woj. opolskim i śląskim

Najgorsza sytuacja hydrologiczna jest obecnie w województwach opolskim i śląskim. Obniżył się natomiast stan wód w górnym biegu dorzecza górnej Wisły i górnej Odry - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według przedstawicieli Instytutu, sytuację pogarsza fakt, że podwyższone stany wody - około alarmowe - utrzymują się na długich odcinkach Wisły i Odry. W związku z tym obniżenie ich w danym rejonie może trwać nawet trzy doby.

IMiGW poinformował również, że fala wezbrana na górnej Wiśle spływa już w dół na Wisłę środkową. "Jeśli będziemy mieć chwilę oddechu od deszczu, to te wody zdołają spłynąć" - zaznaczyli przedstawiciele instytutu.

Poinformowali też, że od godz. 11 w Krakowie widać obniżanie poziomu wody.IMiGW: wzrost stanów wody na dolnej Odrze

W ciągu najbliższej doby przewidywany jest dalszy wzrost stanów wody na dolnej Odrze (woj. zachodniopomorskie) - informuje w środę IMiGW.

Prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych na wodowskazie Gozdowice i przekroczenie stanów ostrzegawczych na wodowskazie Bielinek.

Instytut ostrzega o zagrożeniu dla życia ludzi i dóbr materialnych zlokalizowanych w pobliżu rzek, utrudnieniach w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korycie rzeki i w strefie przybrzeżnej.IMiGW: wzrośnie poziom rzek w zlewni Pilicy i Bzury w woj. łódzkim

W ciągu najbliższej doby będzie wzrastał poziom wody w rzekach w zlewni Pilicy i Bzury w woj. łódzkim. W Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Luciąży oraz Bzurze woda przekroczy stany alarmowe - informuje IMiGW.
Instytut ostrzega, że przebywanie nad brzegami rzek może być niebezpieczne. Mogą też występować utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych.

IMiGW: będzie wzrost poziomu wody w rzekach Mazowsza

W ciągu najbliższej doby poziom wody w rzekach województwa mazowieckiego będzie się podnosił. Na Pilicy, na Bzurze oraz na Liwcu w Zaliwiu poziom wody będzie się znajdował powyżej stanu alarmowego - informuje IMiGW.

Na Wiśle w Gusinie zostanie przekroczony stan alarmowy, a w Kępie Polskiej stan ostrzegawczy. W Trzcińcu na Wkrze poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanu ostrzegawczego.

Instytut informuje o niebezpieczeństwie przebywania nad brzegami rzek. Wystąpią utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych - podaje IMiGW.

IMiGW: stany alarmowe na Wiśle i Sanie

W ciągu najbliższej doby, w wyniku prognozowanych opadów deszczu w górnym biegu Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, na terenie województwa podkarpackiego wzrośnie poziom wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych - informuje IMiGW.

Lokalnie, w wyniku prognozowanych burz, rzeki mogą przekroczyć stany alarmowe.

Na Sanie poniżej zbiornika w Solinie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a poniżej ujścia Wisłoka - powyżej stanów alarmowych.

Również na Wiśle, poniżej ujścia Dunajca, woda będzie nadal się podnosić powyżej stanów alarmowych.

IMiGW ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, zagrożeniem dla obszarów zalewowych, możliwością wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów. Może też dojść do uniemożliwienia prowadzenia prac hydrotechnicznych oraz utrudnień w komunikacji lądowej i żegludze wodnej.

Instytut zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.