Środowiska homoseksualne chcą przedstawić Lewicy swoje postulaty dotyczące projektu, a także zaprezentować jak regulowane są ich prawa w innych krajach Europy - powiedziała w poniedziałek wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska.

Grupa Inicjatywna domaga się m.in. prawa do pochowania zmarłego partnera, możliwości bycia pełnomocnikiem procesowym partnera, możliwości ubiegania się przez partnera niebędącego obywatelem polskim o prawo pobytu na terytorium naszego kraju oraz o polskie obywatelstwo. Grupa postuluje też, aby osoby pozostające w związkach partnerskich miały prawo do: otrzymywania informacji o stanie zdrowia partnera, podejmowania decyzji związanych z jego leczeniem, dziedziczenia ustawowego czy wspólnego opodatkowania się.

Jak oceniła Piekarska, większość postulatów osób homoseksualnych ma charakter ekonomiczny i finansowy. "Te postulaty będą podstawą do dalszych prac nad projektem" - podkreśliła Piekarska. Jej zdaniem, w obecnej kadencji Sejmu projekt ustawy o związkach partnerskich jest nie do uchwalenia. Dobrze jednak, by taki projekt powstał, a inne ugrupowania się do niego odniosły - mówiła.

"W obecnej kadencji Sejmu taki projekt nie ma szans na uchwalenie"

Yga Kostrzewa z Grupy Inicjatywnej także uważa, że w obecnej kadencji Sejmu taki projekt nie ma szans na uchwalenie. "To kwestia kolejnych pięciu, a może i dziesięciu lat" - oceniła.

Przedstawiciele Grupy uważają jednak, że jest to dobry moment na rozpoczęcie dyskusji na ten temat, dlatego wysłali listy do wszystkich klubów parlamentarnych; czekają na odpowiedź. Ponad to od klubu Lewicy Grupa oczekuje wsparcia medialnego i merytorycznego w pisaniu projektu.

"Polska jest w Unii Europejskiej w mniejszości wśród krajów, gdzie takich regulacji nie ma" - zaznaczył Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciwko Homofobii.