Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski odznaczył dziś założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka honorową odznaką "Za zasługi dla ochrony praw człowieka". Odznaka została przyznana po raz pierwszy.

"O randze odznaczenia nie decyduje jego nazwa, lecz wielkość i znaczenie osób, które je otrzymują. Z tego punktu widzenia jest pan osobą najbardziej do niego predestynowaną" - powiedział Kochanowski. "Należy pan bez wątpienia do najwybitniejszych postaci życia publicznego. Nie sposób przecenić pana dorobku i zaangażowania w budowanie solidarności społecznej oraz rozwój kultury obywatelskiej. A co najważniejsze, jest pan człowiekiem czynu, mającym nie tylko wspaniałe idee i pomysły, ale potrafiącym wprowadzić je w życie i porwać za sobą innych" - dodał.

Kochanowski zaznaczył, że WOŚP prowadzi aktywną działalność na rzecz ratowania życia osób chorych, w szczególności dzieci, akcje profilaktyczne i edukacyjne, a od 1992 r. zbiórkę społeczną, która jest przeznaczana głównie na zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych.

Owsiak: traktuję to jako odznaczenie "na wyrost"

Dziękując za wyróżnienie, Owsiak powiedział, że traktuje to jako odznaczenie "na wyrost". Żartował, że zostało mu ono przyznane tak, jak Nagroda Nobla prezydentowi USA. Dodał, że przyszedł na wręczenie nagrody w specjalnej marynarce, w której jest już wiele śladów po szpilkach od odznaczeń. Ale to odznaczenie będzie go zobowiązywać do hamowania jego wrodzonej gwałtowności i ciętego języka.

Odznaka "Za zasługi dla ochrony praw człowieka" została ustanowiona rozporządzeniem prezydenta z listopada ub.r. Nadawana jest osobom, organizacjom lub instytucjom w Polsce i poza granicami kraju za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Na odznace znajduje się łacińska sentencja "Iustitias vestras iudicabo" (Sprawiedliwość waszą sądzić będę).

Nazwiska osób i nazwy organizacji wyróżnionych odznaką, RPO ogłosił na początku grudnia, podczas polskich obchodów Dnia Praw Człowieka. Odznaki zostały przyznane także założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotrowi Pawłowskiemu oraz Caritas Polska; wręczone zostaną w późniejszym terminie.