Najbardziej Polacy obawiają się wzrostu cen - tak wskazała ponad połowa ankietowanych. Stosunkowo niewielu - 8 proc. - obawia się spadku dochodów. Jeszcze mniej - 6 proc. badanych - boi się kłopotów ze spłatą kredytu. 29 proc. Polaków nie obawia się żadnego z tych czterech problemów.

30 proc. badanych wierzy, że 2010 r. przyniesie poprawę ich sytuacji materialnej, 16 proc. sądzi, że pogorszenie - podaje "PB".