Wileński Sąd Dzielnicowy zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie - poinformowała dziś sędzia tego sądu Bronislava Todosiene.
Reklama

Decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości sąd podjął na początku września na wniosek Polaka z Polski i jego żony z Litwy o zmianę wpisu do akt stanu cywilnego. Po zawarciu związku małżeńskiego nazwisko kobiety zostało zlituanizowano, chociaż małżonkowie prosili o niezmienianie go.

Orzeczenie sądu mógł zaskarżyć Wileński Urząd Stanu Cywilnego, Państwowa Komisja Języka Litewskiego i Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy.

"Orzeczenie nie zostało zaskarżone i w tym tygodniu sprawa została skierowana do Luksemburga" - powiedziała sędzia Todosienie.

Sędzia nie prognozuje, jak długo sprawa może być rozpatrywana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i jakie może być jego orzeczenie.

Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał już analogiczną sprawę

Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał już analogiczną sprawę obywatelki Łotwy i jej męża Niemca w 2004. W wyniku zawarcia małżeństwa nowemu nazwisku kobiety nadano formę łotewską i zostało ono zapisanie nie Mentzen, zgodnie z nazwiskiem męża, a Mencena.

Trybunał orzekł, że fonetyczna transkrypcja nazwiska i jego gramatyczna adaptacja, zniekształcająca oryginalną pisownię jest równoważna z wtrącaniem się w życie kobiety i jej rodziny.

Kwestia pisowni nazwisk polskich na Litwie jest od lat jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach polsko-litewskich.

W czerwcu litewski parlament sprawę pisowni nazwisk skierował do Sądu Konstytucyjnego.