Brak kasków ochronnych i zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, niewłaściwie zamontowane rusztowania oraz brak zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym - to główne uchybienia, stwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli inwestycji, związanych z EURO 2012.

Inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 2 tys. kontroli placów budowy i remontów różnych obiektów, dróg i autostrad oraz innych inwestycji. Skontrolowali blisko 1900 pracodawców, zatrudniających ok. 31 tysięcy pracowników.

Największą liczbę przedsiębiorstw prowadzących budowy stanowiły małe zakłady pracy, wykonujące określone roboty jako podwykonawcy. Dlatego kontrole koncentrowały się głównie na tych zakładach.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości były m.in. niewłaściwie zmontowane rusztowania, brak balustrad, brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, niewyposażenie lub niestosowanie przez pracowników kasków i zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, a także niezabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem.

Po kontroli wydano 1277 decyzje o wstrzymaniu prac w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia. Wręczono także 893 mandaty karne, w 48 przypadkach skierowano wnioski do sądu grodzkiego, a także 4 zawiadomienia do prokuratury.