Każdy obywatel będzie mógł od przyszłego roku złożyć pismo do urzędu administracji publicznej przez internet, bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego. Umożliwi to system informatyczny opracowywany na zlecenie resortu spraw wewnętrznych - poinformował w piątek na konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witold Drożdż.

Wiceminister odpowiedzialny za informatyzację poinformował, że na elektroniczne składanie pism pozwoli tzw. zaufany profil. Jest to narzędzie, które będzie udostępnione na platformie ePUAP. Każdy zainteresowany otrzyma swój login i hasło, które trzeba będzie uwierzytelnić w jednym z organów administracji publicznej, m.in. urzędzie gminy, powiecie czy urzędzie wojewódzkim. Login i hasło będą uwierzytelniane po okazaniu dowodu osobistego.

"Resort spraw wewnętrznych prowadzi też konsultacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby uwierzytelnianie było możliwe także w konsulatach dla Polaków za granicą" - powiedział Drożdż.

W poniedziałek nastąpi otwarcie ofert w przetargu związanym z rozbudową zaufanego profilu - powiedział Drożdż.

Proces wymiany dowodów ma potrwać ok. 10 lat

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczone przy pomocy zaufanego profilu. "Za pośrednictwem zaufanego profilu będzie można załatwić większość spraw, z którymi obecnie zgłaszamy się do urzędów administracji publicznej" - zapewnił Drożdż.

Kolejnym krokiem mającym ułatwić komunikację obywateli z administracją publiczną będzie umożliwienie składania podpisów elektronicznych zawartych w nowych dowodach osobistych. Każdy z nich będzie miał elektroniczny czip (chip). Dokumenty te będą wydawane od 2011 roku w ramach projektu pl.ID. Proces wymiany dowodów ma potrwać ok. 10 lat - powiedział Drożdż.

"Prawdopodobnie są one u osób przebywających za granicą, które posługują się paszportami"

Wiceminister zaznaczył, że nowe dowody będą zawierały tylko dane identyfikacyjne, a ich wymiana będzie bezpłatna. "To będzie raczej klucz, który będzie można zablokować w razie zgubienia" - tłumaczył.

Dodał, że po ostatniej wymianie papierowych dowodów osobistych, u właścicieli zostało około 200 tys. sztuk. "Prawdopodobnie są one u osób przebywających za granicą, które posługują się paszportami" - mówił Drożdż.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje także nad uruchomieniem Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego (CRASC). Jak powiedział wiceminister, rejestr udostępni uzyskanie odpisu akt on-line, bez konieczności podróżowania do miejsca urodzenia czy zameldowania. "Docelowo urzędnik stanu cywilnego, na wniosek osób zainteresowanych, będzie mógł sprawdzić informacje dotyczące np. zawierających związek małżeński bez konieczności sporządzania odpisu" - powiedział Drożdż.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji

Zapewnił, że nie ma żadnych kłopotów z dysponowaniem pieniędzy na te projekty. Są one finansowane z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. Przypomniał, że do końca tego roku przeznaczono na to ponad 700 mln zł. Z tego 350 mln zł jest przewidziana dla przedsiębiorców zakładających firmy świadczące e-usługi, a pozostała kwota będzie przeznaczona na duże projekty realizowane przez instytucje publiczne.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji. Zakłada ona między innymi, że żaden urząd nie będzie mógł żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub sytuacji dotyczących petentów. Jeśli dany organ administracji będzie potrzebował informacji dotyczących petenta, to będzie musiał wystąpić o nie do innego urzędu, który te informacje posiada. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, obywatel nie będzie musiał chodzić od urzędu do urzędu, by zgromadzić dokumentację wymaganą przez kolejny urząd.