Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ws. działek przy Jeziorze Gocławskim. W sprawie tej decyzje reprywatyzacyjne zostały wydane na osobę zmarłą w 1984 r.

Chodzi o tereny położone przy Jeziorku Gocławskim, czyli między ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i al. Stanów Zjednoczonych. Przez te tereny - według planów miasta - miałaby przebiegać linia tramwajowa na Gocław.

Decyzje komisji weryfikacyjnej, uchylone przez sąd administracyjny, zostały wydane w styczniu 2019 r. Komisja zdecydowała wówczas o uchyleniu dwóch decyzji prezydenta Warszawy o zwrocie nieruchomości i uznała je za nieważne. Według komisji decyzje te zostały skierowane do osoby nieżyjącej od 1984 r. reprezentowanej przez kuratora. Komisja podkreśliła też, że wniosek dekretowy w tej sprawie został złożony po terminie.

W sprawie nieruchomości przy Jeziorku Gocławskim komisja przesłuchiwała wcześniej kilku świadków, m.in. b. urzędnika stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., który podpisał decyzję zwrotową dla tych działek. R. zeznał, że nie miał świadomości, że osoba, na rzecz której wydał decyzję zwrotową, nie żyła.

Jeszcze przed zeznaniami świadków pełnomocnicy ratusza zawnioskowali, aby pominąć dowody z przesłuchań świadków, zamknąć rozprawę oraz wydać decyzję stwierdzającą nieważność decyzji zwrotowych. Komisja odrzuciła jednak ten wniosek.

Sprawa działek przy Jeziorku Gocławskim to jedne z wielu decyzji komisji uchylonych przez sąd administracyjny. WSA uchylił już w tym roku decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22 i Krakowskiego Przedmieścia 81. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36 i Koszykowej 49a. W ubiegłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski