Senat przeciw dodatkowi tylko dla przeciwdziałających COVID-19 na polecenie


Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zakładającą przyznanie 100% dodatku jedynie tym pracownikom medycznym, którzy zajmują się przeciwdziałaniem COVID-19 na polecenie.
Za odrzuceniem noweli było 51 senatorów, przeciw - 47.
Celem tej nowelizacji jest ograniczenie zakresu uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad pacjentami z COVID-19 tylko do osób, które wykonują polecenie w tym zakresie.
Na początku listopada Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zakładającą prawo do dodatku dla wszystkich pracowników medycznych. Nowela została już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
Jak uzasadniano, poprawka ta została przyjęta przez Sejm wskutek omyłki. Następnego dnia przygotowano nowy projekt, ograniczający liczbę uprawnionych do dodatku do tych, którzy zostali skierowani do opieki nad chorymi na COVID-19 w wyniku decyzji administracyjnej. Zyskał on akceptację Sejmu i trafił do Senatu.
(ISBnews)