Przez ostatnią poprzednią dobę, dla której istnieją odrębne dane, czyli przez 24 godziny do piątku rano, odnotowano 6739 takich przypadków, a więc wyraźnie więcej. W ciągu trzech dni do poniedziałku rano było ich w sumie 12 839, co daje średnią dobową 4280. Nieco ponad dwie trzecie wszystkich nowych zakażeń koronawirusem - a dokładnie 184 528 - zarejestrowano w ciągu ubiegłych czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń osiągnął obecnie poziom 124,32 na 100 tys. mieszkańców.

W ciągu doby do wtorku rano zarejestrowano kolejnych 142 zmarłych spośród osób zakażonych koronawirusem. Jest to znacznie więcej niż 97 zgonów odnotowanych przez 24 godziny do piątku rano i wynosząca 66 średnia dla trzydniowego okresu do poniedziałku rano. Od początku pandemii zgonów było łącznie 3300, z czego ponad jedną trzecią - konkretnie 1429 - zarejestrowano na przestrzeni ubiegłych czterech tygodni.

Zaznaczyć należy, że zawarte w publikowanych w każdym dniu roboczym raportach BAG dane liczbowe zamazują w pewnym stopniu rzeczywisty obraz sytuacji, co odnosi się zwłaszcza do zgonów. I tak z zarejestrowanych ostatniej doby przypadków śmiertelnych tylko około jedna trzecia to osoby zmarłe przez ubiegłe 24 godziny, a mniej więcej tyle samo zgonów musiano dodać do doby poprzedniej. Najwcześniejszy z uwzględnionych w najnowszym raporcie przypadków śmiertelnych wydarzył się 2 listopada.

Zaktualizowana we wtorek statystyka wskazuje, że co najmniej od tygodnia faktyczna dobowa liczba zgonów ustabilizowała się w okolicy 80. (PAP)