NIK ma już pewną orientację, jak państwo było przygotowane do epidemii. Delikatnie mówiąc, trudno powiedzieć, że wszystko grało. Widać nieprawidłowości np. w przygotowaniu szpitali – mówi prezes izby Marian Banaś

Czy NIK sprawdzi, w jaki sposób państwo przygotowało się do epidemii, a zwłaszcza do jej jesiennej fali?

Cząstkowe kontrole już trwają. Zrobimy także kompleksową, ale musimy z tym poczekać, bo większość instytucji jest zajęta walką z epidemią. W ramach już prowadzonych czynności np. delegatura katowicka przygląda się podmiotom ochrony zdrowia. Pewną orientację, jak państwo było przygotowane, już mamy.

I?

Delikatnie mówiąc trudno powiedzieć, że wszystko grało. Widać nieprawidłowości w przygotowaniu szpitali. Z jednej strony mamy te, które mają się zajmować chorymi na Covid, a jednocześnie nie mają potrzebnego sprzętu np. maseczek, respiratorów, etc.

NIK kontroluje zakupy, o jakich było głośno, czyli maseczek i respiratorów przez resort zdrowia, Agencję Rezerw Materiałowych czy inne podmioty?

Mamy w planach kontrolę całości procesu, łącznie z zakupami. To będzie pewnie przyszły rok.

Już wiosną słyszeliśmy tłumaczenia, że urzędnicy działali w sytuacji zagrożenia życia obywateli i naruszanie procedur czasem było konieczne. Kontrolerzy będą wyrozumiali?

Oni są zobowiązani do niezależnej i obiektywnej kontroli.

W kontekście epidemii NIK kontrolował też tzw. wybory kopertowe?

Wnioski z tej kontroli powinniśmy upublicznić do końca roku. Chcemy prześledzić cały łańcuch decyzyjny: od poleceń premiera do ich wdrażania po podstawy prawne tych działań. Wyrok w tej sprawie wydał WSA, choć został on zaskarżony.

WSA uznał, że premier złamał prawo, jaki to stwarza kontekst dla kontroli?

Jako instytucja państwowa jesteśmy związani prawomocnym wyrokiem, więc to będzie miało dla nas znaczenie.

Minął rok odkąd został pan prezesem, przygotował pan strategię NIK, na czym mają polegać zmiany?

To najważniejszy dokument, jaki został tu przygotowany od 18 lat. Strategia wyznacza cele i kierunki działania. Zmiany będą dotyczyły obu pionów NIK - kontrolnego i wspomagającego. Przyświecają nam cztery cele: wzmocnienie wpływu NIK na usprawnienie państwa, wysoka jakość kontroli, NIK jako wzorowa instytucja publiczna i atrakcyjne miejsce pracy. Cele główne są rozpisane na szczegółowe. Nową częścią Izby jest wydział skoordynowanych kontroli doraźnych.

A jak NIK chce wzmacniać wpływ na usprawnienie państwa?

Reagujemy na sygnały od obywateli, instytucji, ale także posłów czy senatorów, którzy spotykają się z różnymi problemami i chcą byśmy się nimi zajęli. To często sprawy obecne w mediach. Planujemy np. kontrolę w Polnord. Chcemy także skontrolować elektrownię w Ostrołęce, która – w oczach opinii publicznej - jest poważnym problemem. Chcemy sprawdzać jak wyglądał nadzór nad spółką, która wydała ok. 4 mld zł a inwestycja na dzień dzisiejszy jest wstrzymana.

A czy kontrola Polnordu ma mieć związek z głośnymi ostatnio zatrzymaniami, m.in. Ryszarda Krauzego?

Nie będziemy dotykali kwestii procesowych. Nas interesuje nadzór właścicielski i przekształcenia własnościowe. Chodzi głównie o sprzedaż akcji tej firmy spółce węgierskiej, która w ten sposób nabyła znaczne areały nieruchomości gruntowych. To z punktu widzenia Polaków istotny majątek i chcemy się dowiedzieć, jak kontrola nad tak ważnym segmentem rynku znalazła się w rękach obcej spółki.

A jakie inne wnioski trafiają do wydziału kontroli doraźnych?Zgłoszeń jest bardzo wiele, ostatnio były kolejne dotyczące Get Backu, tego, że 9 tysięcy obywateli nabyło obligacje na których stracili 2,5 mld zł. Są kwestie dotyczące polskich aptek, nad którymi zagraniczne sieci próbują przejąć kontrolą czy wywozu leków z Polski. To dotyczy i ważnej części życia gospodarczego i zdrowia obywateli. Dostaliśmy też sygnał ws. szczepionek na grypę.