Sejm, mimo negatywnej opinii komisji finansów publicznych przyjął poprawkę Senatu, zakładającą, że ustawa obejmie również tych organizatorów turystyki, którzy zostali wpisani do właściwego rejestru po 7 marca 2020 r.

Posłowie zgodzili się na propozycje Senatu, by obniżyć z 80 do 75 proc. stopnia spadku przychodu z prowadzonej działalności jako wymogu uzyskania przewidzianego ustawą dodatkowego świadczenia postojowego, oraz jako wymogu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne itp.

Poparcie zyskała także poprawka, przewidująca wydłużenia okresu zwolnienia ze składek do 30 września 2020 r.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Przepisy stanowią, że UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowela tworzy ponadto Turystyczny Fundusz Pomocowy, którego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej jak obecny kryzys wywołany koronawirusem. (PAP)