Z możliwości wyjazdu do Polski z powodu kryzysu politycznego w swoim kraju skorzystało od 9 sierpnia 157 obywateli Białorusi. Konsulaty RP wydały ponadto Białorusinom 600 wiz humanitarnych, ale skorzystały z nich nieliczne osoby – poinformowała PAP ambasada RP w Mińsku.

157 osób wyjechało z Białorusi do Polski w okresie od 9 sierpnia – wynika z informacji udostępnionej przez polską placówkę dyplomatyczną i obejmującej okres do 16 września.

W tej grupie są m.in. osoby, które poprosiły o status uchodźcy politycznego, a także osoby, które na granicy zwróciły się o wydanie krótkoterminowej wizy, umożliwiającej wjazd do Polski.

Jak poinformowano PAP, konsulaty RP na Białorusi wydały łącznie ok. 600 wiz humanitarnych, jednak skorzystali z nich tylko „nieliczni obywatele Białorusi”. Wizy humanitarne są wydawane osobom, które czują się zagrożone na Białorusi z powodu obecnej sytuacji politycznej w tym kraju.

W ramach uruchomionego przez polski rząd programu Poland.Business Harbour do Polski w preferencyjnym trybie mogą przenieść się przedsiębiorcy IT, programiści i innowatorzy.

Białoruskie firmy, m.in. z branży IT, mogą składać wnioski w sprawie przeniesienia działalności na terytorium Polski od poniedziałku – na razie ambasada nie dysponuje informacją na temat wiz wydanych w ramach tej procedury.

Ponadto od 15 września Polska otworzyła granice dla obywateli Białorusi, korzystających z wiz turystycznych. W związku z tym dokładne ustalenie np. liczby specjalistów IT, planujących przeniesienie do Polski, będzie utrudnione.

Do Polski mogą również wjeżdżać osoby posiadające wizę na podstawie Karty Polaka, osoby studiujące w Polsce, posiadające prawo pobytu i wizę z prawem do pracy.