Paweł Łatuszka, członek prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, został na wtorek wezwany do Komitetu Śledczego w charakterze świadka. Chodzi o sprawę karną dotyczącą „wezwania do działań mających na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu”.

Wcześniej do Komitetu Śledczego byli już wzywani prawnik Maksim Znak i Siarhiej Dyleuski, również będący członkami prezydium Rady.

Po przesłuchaniach nie rozmawiali z prasą o treści rozmów, ponieważ zostali pisemnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Rada Koordynacyjna, powołana z inicjatywy kandydatki w wyborach prezydenckich 9 sierpnia Swiatłany Cichanouskiej, stawia sobie za cel doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy. Obecnie w jej rozszerzonym składzie jest już 600 osób – poinformował Łatuszka wcześniej w poniedziałek.

Prokurator generalny Białorusi oświadczył, że Rada jest próbą przejęcia władzy w kraju. Wszczęto postępowanie karne z artykułu o „wzywaniu do działań, których celem jest zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Białorusi”, za który maksymalny możliwy wymiar kary to pięć lat więzienia.

Według Rady i jej zwolenników wyniki wyborów zostały sfałszowane, a wygrała je Cichanouska, zmuszona później przez władze do opuszczenia kraju i przebywająca na Litwie.

Od dnia wyborów na Białorusi trwają masowe protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów.