Za wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020 r. zagłosowało 210 posłów, przeciw było 235, 7 się wstrzymało. Oznacza to, że Sejm odrzucił wniosek, przyjmując tym samym informację.

Bezpośrednio przed głosowaniem głos zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu sukcesu negocjacyjnego i dodał, że przyjęte na szczycie rozwiązania są całkowicie zgodne z jego wnioskiem, by rząd nie zgodził się na powiązanie kwestii budżetowych z kwestią praworządności w ustaleniach szczytu.

W ostatnią środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informację na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas zakończonego we wtorek kilkudniowego szczytu przywódców państw UE, który poświęcony był nowemu, wieloletniemu budżetowi Unii. Poinformował m.in., że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie ponad 1 bln 700 mld euro, a Polska będzie mogła otrzymać z budżetu UE ponad 700 mld zł, z czego ponad 620 mld zł będą stanowiły dotacje.

Porozumienie zawarte przez przywódców państw UE zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Polska - podała KPRM - będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki - jak wylicza kancelaria premiera - oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek.

We wnioskach ze szczytu przyjętych przez przywódców państw UE pojawił się zapis, że Rada Europejska "podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii" oraz "poszanowania praworządności". "Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i funduszu odbudowy. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń, które Rada (UE) przyjmie kwalifikowaną większością głosów. Rada Europejska szybko powróci do tej sprawy" - czytamy dokumencie. (PAP)