Ponownie zwiększyło się zagrożenie pożarowe w kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w woj. wielkopolskim, lubuskim, w północnej części dolnośląskiego i na południu zachodniopomorskiego - wynika z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Ponadto, alertem niższego stopnia objęty jest niemal cały kraj.

Według mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa niższy, średni alert zagrożenia pożarowego, obowiązuje na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskie, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także w centralnej i południowej części woj. wielkopolskiego, na północy woj. lubuskiego, na południu woj. dolnośląskiego i w północnej części woj. małopolskiego.

Najniższy stopień alertu pożarowego występuje natomiast w centralnej części woj. zachodniopomorskiego, południowej części woj. mazowieckiego, centralnych powiatach woj. lubelskiego oraz na północy woj. małopolskiego.

Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach wynika z panującej w kraju suszy. Instytut apeluje o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas przebywania w lesie, jak i w czasie przejazdów przez tereny leśne, a także w ich sąsiedztwie.

Reklama

Codzienne prognozy zagrożenia pożarowego w lasach opracowuje Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognozy są sporządzane przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.