Ustawa umożliwiająca zawieszenie stosowania Stabilizującej Reguły Wydatkowej na czas epidemii trafi na głosowanie; senatorowie podczas środowego posiedzenia plenarnego nie zgłosili do niej poprawek.

Chodzi o nowelizację ustawy o finansach publicznych, która przewiduje możliwość czasowego zawieszenia stosowania Stabilizującej Reguły Wydatkowej. We wtorek pracowała nad nią senacka komisja budżetu i finansów publicznych.

Jak tłumaczył w środę podczas posiedzenia plenarnego sprawozdawca komisji Paweł Arndt (KO), podstawowym celem ustawy jest wyłączenie stosowania Stabilizującej Reguły Wydatkowej również w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział senator. Dodał, że dotychczas była taka możliwość w przypadku stanu wojennego, wyjątkowego, czy klęski żywiołowej.

Zgodnie z ustawą, dodatkowy warunek zawieszenia stosowania SRW to spadek prognozowanej rocznej dynamiki wartości PKB o więcej niż 2 pkt proc. od średniej dynamiki PKB. Drugim celem zmiany, mówił Arndt, jest stworzenie mechanizmu powrotu do stosowania SRW po okresie jej wyłączenia. Dodał, że ustawa zawiera warunki, na podstawie których będzie można określić czas powrotu do SRW. Poza tym - podkreślił - zmiana będzie miała zastosowanie do nowelizacji budżetu na 2020 r.

"Ustawa nie jest kontrowersyjna. Dyskusja (podczas posiedzenia komisji - PAP) dotyczyła raczej przyszłości stosowania reguły po ustaniu stanu epidemii. Proponowano, żeby uściślić tę regułę, dopracować" - powiedział senator.

Podczas dyskusji w Senacie Arndt mówił, że skuteczność reguły mogłaby być większa, gdyby nie wyprowadzanie wydatków poza nią, jak stało się w przypadku Funduszu Solidarnościowego pod koniec 2019 r. Według niego szereg funduszy nie podlega SRW.

"Gdybyśmy to zrobili (uszczelnili SRW - PAP) to byłoby to z pozytywnym skutkiem dla finansów publicznych" - dodał. Poinformował, że grupa senatorów KO przygotowuje projekt nowelizacja ustawy, którego celem będzie doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów w zakresie SRW. Arndt wyraził nadzieję, że w niedługim czasie projekt zostanie przedłożony.

We wtorek senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek noweli. Podczas prac komisji minister finansów Tadeusz Kościński wyraził nadzieję, że jesienią odbędzie się dyskusja, które fundusze powinna objąć SRW.

Uchwalona przez Sejm pod koniec maja br. nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje, że SRW nie będzie stosowana w czasie epidemii. Ustawa określa też ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat.

Zamiar zmiany ustawy MF motywuje tym, że artykuł 112d ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu umożliwia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według MF uzupełnienie artykułu pozwoli na zastosowanie „analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19”.