Egzamin trwał 170 minut. Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany przez maturzystów CKE ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.

W poniedziałek po godz. 14.00 będzie przeprowadzony egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest on obowiązkowy. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 60,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 4,1 tys. absolwentów z lat ubiegłych.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka