Według założeń Komisji Europejskiej, w ramach tej inicjatywy 500 mld euro miałoby zostać wydane w formie bezzwrotnych grantów, a 250 mld w pożyczkach - całość powiększyłaby budżet Unii na lata 2021-27.

Część z tych pieniędzy byłaby przydzielona każdemu z 27 państw członkowskich, ale niektóre środki będą rozdzielane w ramach konkretnych programów obejmujących całą Unię.

Agencja Reutera przedstawiła przygotowane przez KE wstępne wyliczenia, ile z środków nowego funduszu mogłoby przypaść poszczególnym krajom członkowskim:

Włochy 172,7 mld euro
Hiszpania 140,5 mld euro
Polska 63,8 mld euro
Francja 38,8 mld euro
Grecja 32 mld euro
Rumunia 31,2 mld euro
Niemcy 28,8 mld euro
Portugalia 26,4 mld euro
Czechy 19,2 mld euro
Węgry 15,1 mld euro
Słowacja 12,8 mld euro
Bułgaria 12,4 mld euro
Chorwacja 10 mld euro
Holandia 6,8 mld euro
Litwa 6,3 mld euro
Belgia 5,5 mld euro
Słowenia 5,1 mld euro
Szwecja 4,7 mld euro
Łotwa 4,5 mld euro
Austria 4 mld euro
Finlandia 3,5 mld euro
Estonia 3,3 mld euro
Cypr 2,5 mld euro
Dania 2,2 mld euro
Irlandia 1,9 mld euro
Malta 1 mld euro
Luksemburg 0,2 mld euro

(PAP)