Chodzi o pożyczki płynnościowe finansowane z Programu Inteligentny Rozwój, które, jak oceniło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, "idealnie wpisały się w zapotrzebowanie firm w okresie pandemii".

Resort planuje dalsze zwiększanie budżetu Funduszu Pożyczkowego. Dodatkowe środki mają być wykorzystane na finansowanie obecnie złożonych wniosków, ale też na nowe nabory. "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego chcą podpisać umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę nowych wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach" - czytamy w środowym komunikacie.

970 mln zł w 1105 wnioskach o pożyczki płynnościowe z POIR – to, jak tłumaczy resort, prawie dwukrotnie więcej niż aktualny budżet programu. Obecnie wszyscy pośrednicy czasowo wstrzymali nabór i koncentrują się na ocenie złożonych już wniosków. "Pula środków dla każdego z 10 pośredników może zostać zwiększona, kiedy ocenionych zostanie co najmniej połowa złożonych wniosków" - wyjaśniono.

Reklama

Jak przypomniano, MFiPR podpisało już z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę zwiększającą budżet Funduszu Pożyczkowego z 400 na 550 mln zł. Te środki mają być przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie wniosków już złożonych, które pozytywnie przejdą ocenę u pośredników finansowych.

Cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że część firm złożyła wnioski o pożyczki płynnościowe finansowane z programu Inteligentny Rozwój w więcej niż jednej instytucji finansowej. "Pula wypłaconych przedsiębiorcy pożyczek nie może łącznie przekroczyć 15 mln zł. Dlatego po weryfikacji co najmniej połowy wniosków może okazać się jakiej dokładnie kwoty zwiększenia funduszu pożyczkowego potrzebujemy" - wskazała. Oszacowała, że może to być nawet 200-300 mln zł. "Chcemy zaangażować do jej udzielania nowe instytucje finansowe, które będą działać obok już aktywnych pośredników, po to, żeby proces oceny wniosków i wypłaty na konta przebiegał maksymalnie szybko" – powiedziała.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że w najbliższych tygodniach ogłosi kwotę kolejnego zwiększenia, a BGK zaprosi do kolejnego konkursu pośredników, którzy będą udzielać pożyczek płynnościowych z POIR.

Mogą się o nie ubiegać, jak zaznaczono, mikro, małe i średnie firmy z całej Polski (bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i charakteru działalności ani branży). Kwota pożyczki ustalana jest w zależności od indywidualnej sytuacji firmy, jako:

dwukrotność zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie lub 25 proc. zeszłorocznych obrotów; w uzasadnionych przypadkach, jako kwota zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Jak zaznaczono, brak jest ograniczeń co do liczby pożyczek - jednak łączna wartość finansowania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.

Z kolei spłata pożyczki, jak wyjaśnił resort, może potrwać do 6 lat. "W tym czasie można skorzystać z maksymalnie półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych" - czytamy. Dodano, że w przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot – zabezpieczenie ustali pośrednik.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, których listę, wraz ze szczegółowymi informacjami o instrumencie, można znaleźć na stronie: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/ . (PAP)

autor: Magdalena Jarco